Spotkania Warszawskie na Zamku Królewskim w Warszawie – sobota 15.11.2014

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 2-giej edycji Spotkań Warszawskich, która odbędzie się w sobotę 15 listopada 2014 r. w Zamku Królewskim w Warszawie i w Arkadach Kubickiego. W tym roku tematem Spotkań Warszawskich będzie: «...Jacques Attali i François Fillon: wybitni goście z Francji na Spotkaniach Warszawskich

Do Spotkań Warszawskich pozostało już zaledwie kilka tygodni... Zorganizowana po raz drugi przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową, ta międzynarodowa konferencja ma na celu stworzenie miejsca dla otwartego dialogu na bardzo wysokim...Ruszyła strona poświęcona Spotkaniom Warszawskim

Pro­gram kon­fe­ren­cji, opisy poszcze­gól­nych debat i infor­ma­cje na temat pre­le­gen­tów, repor­taże oraz mate­riały z poprzed­niej edy­cji Spo­tkań War­szaw­skich – wszystko to dostępne jest od dzi­siaj na nowej...Jesienny Speed Business Meeting odbył się w Hotelu Sound Garden

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce we współpracy z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemysłu i Usług zorganizowała dla swych firm stowarzyszonych kolejne spotkanie z cyklu Speed Business Meeting, które odbyło się we wtorek 7...Spotkania Warszawskie na Zamku Królewskim w Warszawie...
Jacques Attali i François Fillon: wybitni goście...
Ruszyła strona poświęcona Spotkaniom Warszawskim
Jesienny Speed Business Meeting odbył się w Hotelu...


Centrum szkoleniowe
Rozwiń kompetencje
Rozwój biznesu
We Francji i w Polsce
Członkostwo w CCIFP
Korzyści dla firm

Kalendarz wydarzeń

2014/11/04
Prawa i obowiązki osób fizycznych i prawnych będących podmiotem...
2014/11/05
Spotkanie poświęcone będzie zasadom reprezentacji w spółkach...
2014/11/06
Zapraszamy na listopadowe spotkanie Klubu Kobiecego Biznesu. Tym razem tematem...
2014/11/15
Zapraszamy na nową stronę poświęconą w całości...
2014/11/19
Ja, niżej podpisany, Maciej Witucki, Prezes Francuskiej Izby...
2014/11/27
W każdy ostatni czwartek miesiąca CCIFP organizować będzie dla wyższej...
2014/11/04
Prawa i obowiązki osób fizycznych i prawnych będących podmiotem...
2014/11/05
Spotkanie poświęcone będzie zasadom reprezentacji w spółkach...
2014/11/06
Zapraszamy na listopadowe spotkanie Klubu Kobiecego Biznesu. Tym razem tematem...

Dane ekonomiczne

1 EUR  =  4,2043 PLN

( 2014-10-31 )

  Polska Francja
PKB per capita: średnia dla EU-27=100 (2010) 63 108
Wzrost PKB realnie (2011) 4,3% +1,5%
Bezrobocie (2011) 9,7% 9,7%
Inflacja (2011) 3,9% 2,3%
Konsumpcja prywatna (2011 Q4 - rok do roku) 1,9% -0,5%
Dług publiczny jako % PKB (2010) 54,9% 82,3%
Źródło: Eurostat, Q4 2011

Aktualności CCIFP

2014/10/30
3 grudnia br. w Ambasadzie RP w Paryżu odbędzie się seminarium „Zachęty finansowe dla francuskich inwestorów w Polsce” ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy UE na lata 2014-2020....

Raporty i opracowania

2014/10/30
19 października 2014 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 18 września 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dla zamawiających oznacza to konieczność zmodyfikowania sposobu przygotowywania dokumentacji przetargowej, w...

Aktualności z firm stowarzyszonych

2014/10/30
Priorytetem dyrektorów finansowych jest wysoka rentowność, dyrektorów sprzedaży wysokie przychody. Cięcie kosztów nie pomoże sprzedaży w pozyskiwaniu nowych Klientów, z kolei wysokie koszty pozyskania i obsługi Klientów obniżą...