SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Kluby wymiany doświadczeń > Wszystkie wpisy

Umożliwiają wymianę kontaktów i doświadczeń zawodowych osobom pracującym na podobnych stanowiskach/działach w firmach. Spotkania członków klubu są zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat, często prowadzone przez jednego z uczestników, który jest ekspertem w danej...


  Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy m.st.Warszawy : staże, refundacje, szkolenia

  2019/04/10 Kluby wymiany doświadczeń 

  Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawią instrumenty wspierające proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników umożliwiające m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach. Przedsiębiorcy dowiedzą się w jaki sposób można uzyskać: refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zwrot części kosztów...


  Klub dyrektorów 8

  2019/05/21 Kluby wymiany doświadczeń 

  Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów firm oraz Dyrektorów różnych działów, prowadzone metodą Master Mind.