SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Kluby wymiany doświadczeń > Wszystkie wpisy

Umożliwiają wymianę kontaktów i doświadczeń zawodowych osobom pracującym na podobnych stanowiskach/działach w firmach. Spotkania członków klubu są zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat, często prowadzone przez jednego z uczestników, który jest ekspertem w danej...


  Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy m.st.Warszawy: Pracodawco! Tnij Koszty Twórz ETATY!

  2017/11/20 Kluby wymiany doświadczeń 

  Celem spotkania jest zaprezentowanie pracodawcom rozwiązań jakie przewiduje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracownicy Urzędu Pracy m.st. Warszawy dostarczą bieżących informacji o ustawowych możliwościach wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, m.in. w kwestiach dotyczących zatrudnienia...


  Klub Dyrektorów 2

  2017/12/06 Kluby wymiany doświadczeń 

  Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów różnych działów, prowadzone metoda Master Mind.