SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Kluby wymiany doświadczeń > Wszystkie wpisy

Umożliwiają wymianę kontaktów i doświadczeń zawodowych osobom pracującym na podobnych stanowiskach/działach w firmach. Spotkania członków klubu są zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat, często prowadzone przez jednego z uczestników, który jest ekspertem w danej...


  Klub Dyrektorów 4

  2018/05/10 Kluby wymiany doświadczeń 

  Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów firm oraz Dyrektorów różnych działów, prowadzone metodą Master Mind.


  Komitet CSR – Cele Zrównoważonego Rozwoju

  2018/05/15 Kluby wymiany doświadczeń 

  25 września 2015 roku, 193 państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, zawierająca 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obejmują one szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna. Odpowiedzialność za ich realizację spoczywa nie tylko na państwach, ale również na sektorze prywatnym i przedsiębiorstwach.  Zarządzanie talentami

  2018/06/12 Kluby wymiany doświadczeń 

  Szczegóły programu wkrótce Partner merytoryczny :