WYDARZENIA


Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR

2018/03/27

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) wraz z Międzynarodowym Centrum Mediacji (MCM) zapraszają na spotkanie poświęcone mediacji w procesach budowlanych i sporach nieruchomościowych.

Kiedy 2018/03/27 - 2018/03/27 godz. 10:00 – 12:30
Gdzie Siedziba BPCC, ul. Zielna 37 (budynek C), Warszawa
Cena bezpłatne
Liczba miejsc Język prowadzenia polski

Firmy budowlane są winne innym przedsiębiorstwom 2,2 miliarda złotych – informuje Krajowy Rejestr Długów (KRD). Według KRD, spółki z tej branży nie radzą sobie ze spłatą zadłużenia, a zaległości wciąż rosną. Są to zazwyczaj długi stwierdzone już tytułem wykonawczym (wyrokiem, nakazem zapłaty). Do tychże długów trzeba doliczyć także koszty pośrednio z nimi związane takie jak utracony wskutek sporów biznes, czy koszty obsługi niniejszych sporów. Branża nieruchomości to bowiem biznes, w którym niemalże każdy konflikt wiąże się z ogromnymi kosztami biznesowymi i finansowymi.

Proces sądowy niszczy nie tylko istniejącą relację biznesową, ale i wprowadza element niepewności trwający niejednokrotnie kilka lat, którego obsługa generuje dodatkowe (nieraz nieprzewidywalne) koszty.

Jak temu zapobiec? Jak ograniczyć koszty rosnących lawinowo sporów w tej branży?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas spotkania, w którym zaprezentowane zostaną alternatywne metody rozwiązywania konfliktów (ADR) w branży nieruchomościowej.

Spotkanie adresowane jest do:

  • członków zarządów i właścicieli firm sektora nieruchomości,
  • menedżerów odpowiedzialnych za planowanie kosztów i budżety,
  • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw branży nieruchomości.

Prowadzący:

Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji przy Izbach Gospodarczych, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i jest bezpłatne dla firm zrzeszonych w CCIFP oraz zaproszonych gości.

Zapraszamy również na pozostałe spotkania poświęcone mediacjom:

15.05.2018 Rozwiązania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji. Zestawienie najważniejszych instrumentów prawnych z mediacją w tle >>>

19.06.2018 Zastosowanie mediacji w sporach z sektorem publicznym. Zadania i rola Prokuratorii Generalnej >>>

10.09.2018 Kompetencje miękkie „soft skills” prawnika a procedury ADR. Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji (prawnik jako pełnomocnik i mediator). >>>

9.10.2018 Sukces na sali sądowej porażką biznesową mocodawcy. Rola pełnomocnika przedsiębiorcy/urzędu/korporacji w kreowaniu biznesu klienta/mocodawcy >>>

MCM logotyp-01