Francuski w księgowości i finansach (cz.2)

2019/05/24 Kursy językowe 

Intensywne, dwudniowe szkolenie z francuskiego języka specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w księgowości i finansach wg standardów polskich oraz francuskich.

Kiedy 2019/05/24- godziny : 9.45 - 16.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena cena za oba dni szkoleniowe 1200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1600 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone
Liczba miejsc 12
Język prowadzenia francuski

Czas trwania:

Zajęcia odbywają się w dwa piątki : 17 oraz 24.05.2019

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Zapraszamy księgowych, tłumaczy języka francuskiego, osoby zajmujące się finansami w przedsiębiorstwie.

W programie:

1.    Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym: najważniejsze pojęcia

2.    Analiza podstawowych terminów księgowo-finansowych sprawiających szczególną trudność osobom pracującym we francuskojęzycznych firmach

3.    Zasady rachunkowości

 • Zasady stosowane w rachunkowości
 • Elementy sprawozdania finansowego - wprowadzenie
 • Plan kont (rachunkowość polska i francuska – podobieństwa i różnice)
 • Zasada podwójnego zapisu księgowego (księgi rachunkowe)
 • Księgowanie niektórych operacji zakupu i sprzedaży
 • Zamówienie, dostawa, fakturowanie (elementy treściowe na fakturach, faktura korygująca), sposoby płatności praktykowane we Francji, stosowane obniżki, pojęcie zadatku i zaliczki

4.    Szczegółowa analiza poszczególnych elementów sprawozdań finansowych

 • Bilans (aktywa i pasywa)
 • Rachunek wyników      
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Pojęcie kapitału operacyjnego i zapotrzebowanie na kapitał operacyjny
 • Sprawozdania finansowe sporządzane według międzynarodowych standardów  rachunkowości – części składowe i  różnice w nomenklaturze

5.    Kondycja finansowa przedsiębiorstwa

 • Podstawowe wskaźniki finansowe
 • Pojęcie rentowności, płynności

6.    Źródła finansowania przedsiębiorstw

7.    Sposoby inwestowania (papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,  lokaty pieniężne) oraz strategie inwestycyjne.

8.    Bankowość

 • umowa rachunku bankowego
 • rodzaje kont bankowych
 • kredyty bankowe i ich rodzaje

9.    Wynagrodzenie i jego składniki

 • rodzaje składek obowiązkowych
 • podatki bezpośrednie i pośrednie (różnice w systemach podatkowych Polski i Francji)

Wymagany minimalny poziom min. języka ogólnego: B2

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawierający materiały źródłowe, dokumenty mające powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena:

Cena za pełne dwudniowe szkolenie (17.05 i 24.05) wynosi 1200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1600 PLN pozostałe osoby.

Prowadzący:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy. Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarządów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji  Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej"),   Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,     Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległą wiedzę dotyczącą specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postępowanie przed sądami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

 

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839