SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Seminaria, szkolenia i konferencje > Wszystkie wpisy

Seminaria, szkolenia i konferencje to cykliczne spotkania organizowane kilka razy w miesiącu przez Centrum Szkoleniowe. Wykładowcami i trenerami są eksperci z firm stowarzyszonych, którzy przekazują najświeższe informacje z zakresu prawa, podatków, PR, marketingu, HR, rozwoju osobistego,...


  RODO w HR

  2019/04/24 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Seminarium na temat rekrutacji i procesów HR w zgodzie z RODO


  Zatrudnianie pracowników w systemie self-employment

  2019/04/25 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Seminarium ma na celu przedstawienie praktycznych różnic pomiędzy zatrudnieniem w systemie self-employment, a zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, z punktu widzenia pracodawcy. Będziemy omawiać definicje zatrudnienia self-employment (B2B), korzyści i ryzyka związane z takim zatrudnieniem dla obu stron umowy, właściwe sposoby zarządzania osobami zatrudnionymi w takim systemie...  Menadżer I stopnia – dawniej kolega dziś przełożony

  2019/05/16 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Awans oznacza ponowne zdefiniowanie relacji z dawnymi kolegami, oparte na budowaniu autorytetu przełożonego. Menedżerowie, którzy wyrośli z zespołu stoją również przed dwoma poważnymi wyzwaniami. Pierwszy to egzekwowanie poleceń a drugi – feedback. Szkolenie, które Państwu proponujemy oparte jest na 3 koncepcjach: przywództwa sytuacyjnego Blancharda, poziomów autorytetu Maxwella...


  Opakowanie w erze digitalizacji

  2019/05/23 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Seminarium w języku angielskim


  Ceny transferowe – weryfikacja rynkowego charakteru transakcji zawieranych w ramach grup kapitałowych

  2019/05/28 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  W ostatnich 3 latach doszło do istotnych zmian w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych. Zgodnie z obecnym trendem zmian, coraz większy nacisk spoczywa na uzasadnieniu rynkowego charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Szkolenie prowadzone przez ekspertów InfoCredit dotyczy stosowania zasady ceny rynkowej, metod weryfikacji cen transferowych oraz narzędzi do analizy...