SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Seminaria, szkolenia i konferencje > Wszystkie wpisy

Seminaria, szkolenia i konferencje to cykliczne spotkania organizowane kilka razy w miesiącu przez Centrum Szkoleniowe. Wykładowcami i trenerami są eksperci z firm stowarzyszonych, którzy przekazują najświeższe informacje z zakresu prawa, podatków, PR, marketingu, HR, rozwoju osobistego,...


  Ceny transferowe – weryfikacja rynkowego charakteru transakcji zawieranych w ramach grup kapitałowych

  2019/05/28 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  W ostatnich 3 latach doszło do istotnych zmian w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych. Zgodnie z obecnym trendem zmian, coraz większy nacisk spoczywa na uzasadnieniu rynkowego charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Szkolenie prowadzone przez ekspertów InfoCredit dotyczy stosowania zasady ceny rynkowej, metod weryfikacji cen transferowych oraz narzędzi do analizy...


  Rekrutacja – Szkolenie certyfikacyjne

  2019/06/12 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Trener prowadzący: Bożena Roczniak - od kilkunastu lat wspiera Zarządy różnych spółek w budowaniu strategii Zarządzania   Zasobami Ludzkimi. Podczas swojej kariery zawodowej przeprowadziła kilkadziesiąt przeglądów HR-owych  oraz odpowiedzialna była  za wdrażanie proponowanych rekomendacji. Bożena stale rozwijała swoje kompetencje, co każdorazowo jest potwierdzone ...


  Praktyczne aspekty podpisywania i składania sprawozdań finansowych do repozytorium KRS po 01/10/2018

  2019/06/13 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmiana ustawy o rachunkowości,  których przepisy weszły w życie 15 marca 2018 r. wprowadziły nowe obowiązki sprawozdawcze.  Jakie zmiany zostały wprowadzone? Jakie spowodowały konsekwencje? Z jakimi kłopotami zmagają się przedsiębiorcy, w szczególności obcokrajowcy? Czy wszyscy członkowie zarządów polskich spółek powinni...