SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Kluby wymiany doświadczeń > Wszystkie wpisy

Umożliwiają wymianę kontaktów i doświadczeń zawodowych osobom pracującym na podobnych stanowiskach/działach w firmach. Spotkania członków klubu są zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat, często prowadzone przez jednego z uczestników, który jest ekspertem w danej...


    Projekty w PPP m.st. Warszawy – Komitet PPP

    2019/06/18 Kluby wymiany doświadczeń 

    Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu PPP. Naszym gościem specjalnym będzie Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.