SZKOLENIA


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń

Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów. Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do...


  Ceny transferowe – weryfikacja rynkowego charakteru transakcji zawieranych w ramach grup kapitałowych

  2019/05/28 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  W ostatnich 3 latach doszło do istotnych zmian w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych. Zgodnie z obecnym trendem zmian, coraz większy nacisk spoczywa na uzasadnieniu rynkowego charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Szkolenie prowadzone przez ekspertów InfoCredit dotyczy stosowania zasady ceny rynkowej, metod weryfikacji cen transferowych oraz narzędzi do analizy...


  Rekrutacja – Szkolenie certyfikacyjne

  2019/06/12 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Trener prowadzący: Bożena Roczniak - od kilkunastu lat wspiera Zarządy różnych spółek w budowaniu strategii Zarządzania   Zasobami Ludzkimi. Podczas swojej kariery zawodowej przeprowadziła kilkadziesiąt przeglądów HR-owych  oraz odpowiedzialna była  za wdrażanie proponowanych rekomendacji. Bożena stale rozwijała swoje kompetencje, co każdorazowo jest potwierdzone ...


  Praktyczne aspekty podpisywania i składania sprawozdań finansowych do repozytorium KRS po 01/10/2018

  2019/06/13 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmiana ustawy o rachunkowości,  których przepisy weszły w życie 15 marca 2018 r. wprowadziły nowe obowiązki sprawozdawcze.  Jakie zmiany zostały wprowadzone? Jakie spowodowały konsekwencje? Z jakimi kłopotami zmagają się przedsiębiorcy, w szczególności obcokrajowcy? Czy wszyscy członkowie zarządów polskich spółek powinni...


  Umowy w języku francuskim

  2019/06/14 Kursy językowe 

  Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w krótkim czasie chciałyby pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie umów.


   


  Komitet Elektromobilności_Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

  2019/06/17 Kluby wymiany doświadczeń 

  Serdecznie zapraszam na spotkanie Komitetu Elektromobilności, naszym gościem specjalnym będzie Arkadiusz Hajduk, Dyrektor Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, NFOSiW. Agenda spotkania: Wprowadzenie - Istniejące dokumenty, o czym one mówią: Pakiet na Rzecz Czystego Transportu, Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, FNT (ustawa) – Agnieszka Kozłowska – Korbicz, CEC Goverment...


  Intensywny tygodniowy kurs tłumaczeniowy

  2019/06/24 Kursy językowe 

  Intensywny tygodniowy kurs tłumaczeniowy (30 godzin) Tłumaczenie reprezentatywnych i starannie wyselekcjonowanych dokumentów z różnych dziedzin prawa i ekonomii z języka polskiego na francuski i odwrotnie Kurs skierowany jest do: Tłumaczy przysięgłych języka francuskiego, Tłumaczy specjalistycznych, Kandydatów na tłumaczy przysięgłych, Wszystkich osób zajmujących...


  Intensywny tygodniowy kurs języka francuskiego biznesowego

  2019/07/01 Kursy językowe 


  Intensywny, 5-dniowy kurs przygotowany pod kątem osób, które nie mają możliwości uczestniczyć w kursie rocznym.


  Intensywny tygodniowy kurs języka francuskiego prawniczego

  2019/07/08 Kursy językowe 

  Intensywny, 5-dniowy kurs przygotowany pod kątem osób, które nie mają możliwości uczestniczyć w kursie rocznym.

   


  Strefa Pracodawców Francuskich na Targach Pracy i Przedsiębiorczości 2018

  2019/10/16

  Francusko-Polska Izba Gospodarcza już po raz piąty będzie partnerem organizacyjnym „Targów Pracy i Przedsiębiorczości”, które odbędą się w tym roku 16 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w godz. 10:00-17:00.