AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Posiedzenie EBC w centrum uwagi rynku

2019/04/09 Raporty i opracowania 

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,805 (wzrost o 3 pb), 5-letnie zwiększyły się do 2,045 (wzrost o 10pb), a 10-letnie do 2,400 (wzrost o 14pb).

Przez cały tydzień stawki IRS utrzymywały się w lekkim trendzie wzrostowym poruszając się w ślad za wyższymi rentownościami niemieckich obligacji. Głównymi czynnikami oddziałującym w kierunku spadku cen niemieckiego długu była poprawa oczekiwań inwestorów dotyczących perspektyw światowego wzrostu gospodarczego (z uwagi na postęp w negocjacjach na linii USA-Chiny), poprawa nastrojów rynkowych (w pierwszej części tygodnia) dotyczących dalszego przebiegu Brexitu oraz lepsze od oczekiwań dane dotyczące niemieckiej produkcji przemysłowej. W czwartek odbyła się aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje za 4,5 mld PLN i sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9- i 10-letnich terminach zapadalności za 4,6 mld PLN przy popycie równym 6,7 mld PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzywą dochodowości.

W tym tygodniu w możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością stawek IRS ze względu na posiedzenie EBC. Przewidziane na ten tydzień publikacje danych z USA i Polski będą w naszej ocenie neutralne dla krzywej. Stawki IRS nie powinny również znacząco zareagować na publikację Minutes z marcowego posiedzenia FOMC. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

makro mapa