LISTA WYDARZEŃ


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń


Seminaria, szkolenia i konferencje > Wszystkie wpisy

  Opakowanie w erze digitalizacji

  2019/05/23 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Seminarium w języku polskim i angielskim


  Ceny transferowe – weryfikacja rynkowego charakteru transakcji zawieranych w ramach grup kapitałowych

  2019/05/28 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  W ostatnich 3 latach doszło do istotnych zmian w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych. Zgodnie z obecnym trendem zmian, coraz większy nacisk spoczywa na uzasadnieniu rynkowego charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Szkolenie prowadzone przez ekspertów InfoCredit dotyczy stosowania zasady ceny rynkowej, metod weryfikacji cen transferowych oraz narzędzi do analizy...


  Rekrutacja – Szkolenie certyfikacyjne

  2019/06/12 Seminaria, szkolenia i konferencje 

  Trener prowadzący: Bożena Roczniak - od kilkunastu lat wspiera Zarządy różnych spółek w budowaniu strategii Zarządzania   Zasobami Ludzkimi. Podczas swojej kariery zawodowej przeprowadziła kilkadziesiąt przeglądów HR-owych  oraz odpowiedzialna była  za wdrażanie proponowanych rekomendacji. Bożena stale rozwijała swoje kompetencje, co każdorazowo jest potwierdzone ...