LISTA WYDARZEŃ


Propozycja centrum szkoleń / Kalendarz wydarzeń


Kluby wymiany doświadczeń > Wszystkie wpisy

  Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy m.st.Warszawy : staże, refundacje, szkolenia

  2019/04/10 Kluby wymiany doświadczeń 

  Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawią instrumenty wspierające proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników umożliwiające m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach. Przedsiębiorcy dowiedzą się w jaki sposób można uzyskać: refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zwrot części kosztów...


  Klub dyrektorów 8

  2019/05/21 Kluby wymiany doświadczeń 

  Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów firm oraz Dyrektorów różnych działów, prowadzone metodą Master Mind.