Zyskaj wiele możliwości


Rozwój kontaktów biznesowych


Rendez-vous biznesu

Rendez vous biznesuSpotkania “Rendez-vous biznesu” odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca i gromadzą około 100 – 120 osób, głównie kadrę menadżerską. W ich trakcie Prezesi największych przedsiębiorstw na rynku opowiadają o swoich doświadczeniach i planach na przyszłość. Koktajlowe spotkania przy lampce wina po konferencji są również okazją do lepszego poznania się i nawiązywania relacji z uczestnikami wydarzenia.

 

Speed Business Meeting

Speed business meetingOrganizowane 2 razy do roku spotkania są szybkim sposobem poznania znacznej ilości potencjalnych partnerów biznesowych. W trakcie bezpośrednich spotkań, uczestnicy mogą zaprezentować swoją firmę, wymienić wizytówki, nawiązać osobiste relacje biznesowe z pozostałymi członkami CCIFP, jak również z firmami należącymi do innych izb bilateralnych.

 

Spotkania nieformalne

CCIFP oprócz spotkań biznesowych organizuje wydarzenia o nieformalnym charakterze, które sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów i są doskonałym sposobem na integrację pracowników oraz podtrzymanie relacji z kluczowymi klientami.

Gala organizowana przez CCIFP w roku 2011Gala organizowana przez CCiFP w 2009 roku

 

Kontakty w świecie

  • UCCIFE (Unia Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granicą) – dzięki tej strukturze, firmy stowarzyszone są w kontakcie z ponad 25 000 przedsiębiorstw na świecie. www.uccife.org
  • ACFCI (Związek Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych) zrzesza Francuskie Izby Przemysłowo – Handlowe i reprezentuje interesy firm wobec władz francuskich i europejskich. www.cci.fr
  • IGCC (International Group of Chambers of Commerce in Poland) – we współpracy z innymi izbami bilateralnymi obecnymi w Polsce, CCIFP działa na rzecz obrony interesów inwestorów zagranicznych.

 


Data opublikowania: 2012-02-03 09:06:09