WYDARZENIA


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CCIFP

2019/04/16

Zapraszamy Państwa do udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń CCIFP, w którym udział wezmą Prezesi polskich i francuskich firm zrzeszonych w naszej organizacji.  W trakcie Walnego Zgromadzenia będą Państwo mogli poznać dokonania Izby w ubiegłym roku, a także zapoznać się z aktualnymi planami i już teraz uzupełnić swój kalendarz o wydarzenia CCIFP.          

Kiedy 2019/04/16 - 2019/04/16 17.30
Gdzie MYSIA 3 , Ul. Mysia 3, Warszawa
Cena bezpłatne dla firm stowarzyszonych
Liczba miejsc Język prowadzenia polski/francuski

Udział w Walnym Zgromadzeniu CCIFP potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, który wygłosi na początku spotkania krótkie przemówienie.

Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia - wyślij e-mail lub wskazanie Państwa pełnomocnika, poprzez odesłanie formularza do dnia 9 kwietnia 2019 r. na adres membres@ccifp.pl lub faxem na numer 022 696 75 90.

***

Wybory uzupełniające do Rady CCIFP

W tym roku, zgodnie ze statutem CCIFP zostanie wybrany 1 nowy Członek Rady CCIFP w grupie Duże Przedsiębiorstwa ( firmy członkowskie, których obroty roczne przekraczają 150 mln PLN).

 
Więcej informacji na temat głosowania (Statut CCIFP) >>>

***

Po części oficjalnej zaprosimy wszystkich prezesów uczestniczących w wydarzeniu na KOKTAJL I SESJĘ NETWORKINGOWĄ, która da Państwu okazję do poznania pozostałych członków CCIFP, wymiany doświadczeń z członkostwa w Izbie, a także nawiązania współpracy z największymi firmami francuskimi w Polsce.