AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Dane o krajowej inflacji w centrum uwagi rynku

2019/02/11 Raporty i opracowania 

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 1,76 (spadek o 1pb), 5-letnie do 2,00 (spadek o 4pb), a 10-letnie do 2,34 (spadek o 4pb).

W poniedziałek kontynuowany był wzrost stawek IRS sprzed dwóch tygodni związany z publikacją lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy (por. MAKROmapa z 04.02.2019). Od wtorku obserwowany był spadek stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim. Obniżeniu rentowności niemieckich obligacji sprzyjały publikacje kolejnych słabszych danych nt. niemieckiej gospodarki (o produkcji przemysłowej i nowych zamówieniach w przetwórstwie – patrz powyżej). Ze względu na wzrost awersji do ryzyka zwiększył się także spread pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9- i 10-letnich terminach zapadalności za 5,0 mld PLN przy popycie równym 10,2 mld PLN. Aukcja długu miała jednak ograniczony wpływ na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą krajowe dane o inflacji, które mogą przyczynić się do wzrostu stawek IRS. Pozostałe dane z Polski (wstępny PKB za IV kw. oraz bilans płatniczy) będą najprawdopodobniej neutralne dla krzywej. Dane z USA (inflacja CPI, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, indeks NY Empire State) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

makro mapa