ROZWÓJ BIZNESU


Usługi marketingowe i PR


Usługi marketingowe i PR

Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów, a także ze statusu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Polsce, możemy zaoferować dla firm francuskich oraz polskich szereg działań promocyjnych, prowadzonych zarówno na rynku polskim jak i francuskim.

Nasze główne usługi:

- media relations (przygotowanie listy dziennikarzy, opracowanie informacji prasowych i wysyłka do redakcji, kontakt z dziennikarzami),

- organizacja eventów (konferencje i śniadania prasowe, eventy związane z otwarciem oddziału, wejściem na rynek, wprowadzeniem nowego produktu, eventy dla klientów i pracowników),

- komunikacja marketingowa (pomoc w przygotowaniu biuletynów, ulotek, folderów, stron internetowych, materiałów wizualnych).


Data opublikowania: 2011-12-31 15:37:57