ROZWÓJ BIZNESU


Organizacja udziału w targach


UDZIAŁ W MISJI HANDLOWEJ NA TARGI

RYNEK FRANCUSKI TO PONAD 60 MILIONÓW KONSUMENTÓW I DUŻA RÓŻNORODNOŚĆ. WŁAŚCIWY DOBÓR ODPOWIEDNIEGO PARTNERA HANDLOWEGO STANOWI KLUCZOWY ELEMENT PROWADZENIA BIZNESU.KONTAKT:

LILLA BACHA
lilla.bacha@ccifp.pl

NATALIA MICHALSKA
natalia.michalska@ccifp.pl

MARTA GUMIŃSKA
marta.guminska@ccifp.pl

FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA

ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Tel. +48 22 690 68 80
Fax. +48 22 690 68 90
NIP: 526-17-37-417
ccifp@ccifp.pl
www.ccifp.pl

 

Celem misji handlowej na targi jest znalezienie partnera biznesowego we Francji podczas wybranych targów. CCIFP poszukuje na zlecenie: dystrybutorów, hurtowników oraz importerów,  którzy spełniają kryteria wyznaczone przez firmę zamawiającą.

ETAPY MISJI HANDLOWEJ NA TARGI:

1. Doradztwo w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek francuski

 • Poznanie oczekiwań firmy zamawiającej i jej oferty rynkowej
 • Wypracowanie kryteriów pomocnych przy wyszukiwaniu partnerów
 • Określenie grupy odbiorców

2.  Analiza rynku docelowego

 • Kontakt z firmami z branży
 • Badanie firm uczestniczących w targach i salonach branżowych
 • Analiza informacji zawartych w prasie specjalistycznej

3.  Wyselekcjonowanie partnerów

 • Kontakt telefoniczny
 • Prezentacja oferty
 • Wysyłka dokumentacji

4.  Opracowanie raportu zawierającego:

 • Informacje o rynku docelowym
 • Szczegółowe dane potencjalnych partnerów biznesowych

5. Organizacja spotkań bezpośrednich z możliwością opieki tłumacza

Nasze działania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb firm zamawiających usługę.


Data opublikowania: 2012-03-09 12:18:53