ROZWÓJ BIZNESU


Domicyliacja fiskalna


Proponujemy usługi dla firm zainteresowanych domicyliacją fiskalną we Francji.

 

Kontakt:

LILLA BACHA

e-mail: lilla.bacha@ccifp.pl

 

 

 

 FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA W POLSCE

 

ul. Widok 8, 00-023 Warszawa

Tel. +48 22 690 68 80

Fax. +48 22 690 68 90

NIP: 526-17-37-417

 

ccifp@ccifp.pl

www.ccifp.pl


Data opublikowania: 2012-04-20 13:55:55