26.11 Francuski język Unii Europejskiej – szkolenie dla tłumaczy jęz. francuskiego

2010/11/26 Kursy językowe 

Kiedy 2010/11/26-2010/11/26 Godziny: 09:45 - 17:15
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby. Zniżka przy zapisie na cykl 4 modułów z góry: 2 000 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2 800 PLN pozostałe osoby
Liczba miejsc 10
Język prowadzenia


Drugi moduł z cyklu intensywnych, jednodniowych szkoleń z francuskiego języka specjalistycznego dla tłumaczy. 

 

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

 

Zapraszamy tłumaczy języka francuskiego, tłumaczy przysięgłych, przyszłych tłumaczy przysięgłych, prawników, wszystkie osoby zainteresowane przekładem prawniczym i sądowym.

 

W programie :

 

Język Unii Europejskiej na przykładzie zamówień i procedur przetargowych i związanych z nimi dokumentów, takich jak :

 

·          ogłoszenia o przetargach

·          zaproszenia do negocjacji

·          formularze zamówień

·          umowy ramowe

·          umowy o świadczenie usług

 

Zwracamy uwagę na charakterystyczne słownictwo, także przetargowe.

 

Cykl szkoleń obejmuje cztery moduły tematyczne, w których uczestniczyć można również niezależnie: 

1.       Akt notarialny

2.       Francuski język Unii Europejskiej

3.       Przekład dokumentów sądowych

4.       Przekład dokumentów z zakresu prawa spółek 


UWAGA:

Oferujemy zniżkę przy zapisie na wszystkie moduły

--------------------------------------------------------------------------------------

  

 

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawierający materiały źródłowe, dokumenty mające powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

 

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Lektor >>> 

Warunki uczestnictwa i płatności >>>

Inne kursy i szkolenia językowe >>>

 
Skontaktuj się z nami

Anna Silska, anna.silska@ccifp.pl, 022 696 75 99