Francuski w księgowości i finansach (cz. I)

2014/01/17 Kursy językowe 

Intensywne, trzydniowe szkolenie z francuskiego języka specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w księgowości i finansach wg standardów polskich oraz francuskich.

Kiedy 2014/01/17- Godziny: 09:45 - 16:30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 1650 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2250 PLN pozostałe osoby. Łącznie 3 dni szkolenia - 17, 24, 31 stycznia 2014
Liczba miejsc 10
Język prowadzenia francuski

Czas trwania:

Zajęcia odbywają się w piątki, w dniach 17 , 24 maja oraz 31 stycznia 2014 (od 9:45 do 16:30), w siedzibie CCIFP.

Łącznie = 24h godz. lekcyjnych / 3 piątki

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Zapraszamy księgowych, tłumaczy języka francuskiego, osoby zajmujące się finansami w przedsiębiorstwie.

W programie:

1.    Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym: najważniejsze pojęcia

2.    Analiza podstawowych terminów księgowo-finansowych sprawiających szczególną trudność osobom pracującym we francuskojęzycznych firmach

3.    Zasady rachunkowości

 • Zasady stosowane w rachunkowości
 • Elementy sprawozdania finansowego - wprowadzenie
 • Plan kont (rachunkowość polska i francuska – podobieństwa i różnice)
 • Zasada podwójnego zapisu księgowego (księgi rachunkowe)
 • Księgowanie niektórych operacji zakupu i sprzedaży
 • Zamówienie, dostawa, fakturowanie (elementy treściowe na fakturach, faktura korygująca), sposoby płatności praktykowane we Francji, stosowane obniżki, pojęcie zadatku i zaliczki

4.    Szczegółowa analiza poszczególnych elementów sprawozdań finansowych

 • Bilans (aktywa i pasywa)
 • Rachunek wyników      
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Pojęcie kapitału operacyjnego i zapotrzebowanie na kapitał operacyjny
 • Sprawozdania finansowe sporządzane według międzynarodowych standardów  rachunkowości – części składowe i  różnice w nomenklaturze

5.    Kondycja finansowa przedsiębiorstwa

 • Podstawowe wskaźniki finansowe
 • Pojęcie rentowności, płynności

6.    Źródła finansowania przedsiębiorstw

7.    Sposoby inwestowania (papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,  lokaty pieniężne) oraz strategie inwestycyjne.

8.    Bankowość

 • umowa rachunku bankowego
 • rodzaje kont bankowych
 • kredyty bankowe i ich rodzaje

9.    Wynagrodzenie i jego składniki

 • rodzaje składek obowiązkowych
 • podatki bezpośrednie i pośrednie (różnice w systemach podatkowych Polski i Francji)

Wymagany minimalny poziom min. języka ogólnego: B2

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawierający materiały źródłowe, dokumenty mające powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.Kursy

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, alicja.rukowicz@ccifp.pl, +48 22 690 68 99