Przekład dokumentów sądowych

2013/02/15 Kursy językowe 

Drugi moduł z cyklu intensywnych, jednodniowych szkoleń z francuskiego języka specjalistycznego dla tłumaczy.

Kiedy 2013/02/15- Godziny: 09:45 - 16:30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 12
Język prowadzenia francuski

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

Zapraszamy tłumaczy języka francuskiego, tłumaczy przysięgłych, przyszłych tłumaczy przysięgłych, prawników, wszystkie osoby zainteresowane przekładem prawniczym i sądowym.

W programie :

  • terminologia dotycząca tłumaczenia dokumentów sądowych z uwzględnieniem francuskiego, polskiego i europejskiego porządku prawnego
  • tłumaczenie dokumentów na język polski i francuski, m.in. pism i orzeczeń sądowych, pism procesowych: pozwy, wnioski, pełnomocnictwa procesowe oraz pism w toku postępowania
  • przekład prawniczy i sądowy
  • właściwe stosowanie terminów prawniczych
  • najczęściej spotykane pułapki i trudności występujące w przekładzie
  • analiza szerokiego kontekstu polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej warunkującej powstanie w/w dokumentów

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawierający materiały źródłowe, dokumenty mające powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cykl szkoleń obejmuje trzy moduły tematyczne, w których uczestniczyć można niezależnie:

  1. Akt notarialny
  2. Przekład dokumentów sądowych
  3. Przekład dokumentów z zakresu prawa spółek

Lektor >>
Warunki uczestnictwa i płatności >>
Inne kursy i szkolenia językowe >>Kursy

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, alicja.rukowicz@ccifp.pl, 022 696 75 99