Zostań partnerem merytorycznym


Zostań partnerem merytorycznym


Francusko-Polska Izba Gospodarcza prowadzi współpracę z firmami stowarzyszonymi w zakresie organizowania seminariów specjalistycznych, warsztatów, kluby wymiany doświadczeń zawodowych i konferencji. Jeśli chcesz zaprezentować swoje kompetencje i wiedzę pozostałym firmom stowarzyszonym zachęcamy do współpracy. To doskonała okazja do promocji i zdobycia nowych klientów.

Partner merytoryczny

Tytuł partnera merytorycznego wydarzenia nadawany jest firmie, która jest zaangażowana w jego przygotowanie od strony merytorycznej. Partner merytoryczny jest odpowiedzialny za przygotowanie i przesłanie do CCIFP następujących informacji (w języku polskim i francuskim) na  2-3 miesiące przed planowanym terminem spotkania:

  • Temat
  • Cele spotkania, korzyści dla uczestników
  • Grupa docelowa
  • Program
  • Merytoryczny artykuł prasowy do promocji wydarzenia na stronie CCIFP
  • Notę biograficzną wraz ze zdjęciem prelegenta
  • Logotyp firmy

Po stronie partnera merytorycznego leży przygotowanie prezentacji na potrzeby wydarzenia, dostarczenie materiałów dla uczestników oraz przeprowadzenie szkolenia.

CCIFP

Po stronie organizatora spotkania leży:

  • Zaproponowanie odpowiedniego terminu wydarzenia
  • Zebranie i opracowanie materiałów w oparciu o przesłane informacje
  • Prowadzenie komunikacji o wydarzeniu
  • Zapewnienie obsługi logistycznej związanej z organizacją spotkania
  • Zapewnienie tłumaczenia ustnego w razie potrzeby
  • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia

Zapraszamy do współpracy!

Formuły spotkań i warunki współpracy >>> do pobrania Formuły spotkań

——————-

Kontakt :

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP
Tel: +48 22 696 75 99, alicja.rukowicz@ccifp.pl


Data opublikowania: 2017-05-04 11:33:44