AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Wzrost stawek IRS w ślad za niemieckimi obligacjami

2017/10/10 Raporty i opracowania 

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 2,00 (wzrost o 1 pb), 5-letnie do poziomu 2,51 (wzrost o 7pb), a 10-letnie do poziomu 2,995 (wzrost o 9pb).

W ubiegłym tygodniu obserwowany był silny wzrost stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za niemieckimi obligacjami. Gołębi wydźwięk konferencji prasowej po posiedzeniu RPP doprowadził w środę do przejściowej, nieznacznej korekty. Przeprowadzona w czwartek aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadające w 2018 r. za 6,6 mld zł i sprzedało obligacje o 2-, 5-, 6-, 9- i 10- letnich terminach zapadalności za 6,8 mld zł., nie miała istotnego wpływu na krzywą dochodowości. Opublikowane w piątek dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA zwiększyły oczekiwania inwestorów na podwyżkę stóp procentowych FED w grudniu i w konsekwencji przyczyniły się do wzrostu stawek IRS.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowana na środę publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenia FOMC. Uważamy, że może przyczynić się ona do podwyższonej zmienności stawek IRS. Dane z USA (sprzedaż detaliczna i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz finalne dane o inflacji nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na polski rynek długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

makro mapa