Współpraca międzynarodowa


Współpraca międzynarodowa


Francusko-Polska Izba Gospodarcza należy do CCI France International (Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granicą), CCI France (Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych) oraz IGCC (International Group of Chamber of Commerce in Poland). Dzięki przynależności do tych organizacji posiadamy rozległą bazę kontaktów na całym świecie i korzystamy z doświadczeń wielu partnerów zagranicznych.

 

ZWIĄZEK FRANCUSKICH IZB PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH ZA GRANICĄ

Siła ogólnoświatowej sieci wspierającej eksport, import i rozwój działalności za granicą.

CCI France to największa prywatna organizacja francuskich przedsiębiorstw na świecie, która reprezentuje dziś sieć:

  • 115 CCI FI Francuskich Izb Przemysłowo – Handlowych za Granicą,
  • w 85 krajach,
  • zrzeszająca ponad 34.000 firm członkowskich, z czego połowę stanowią firmy zagraniczne.

Zarządza nimi prawie 900 stałych pracowników, w większości dwukulturowych. Ta jedyna w swoim rodzaju sieć, odgrywa zasadniczą rolę w ożywianiu francuskiej społeczności biznesowej za granicą i wspieraniu firm dążących do międzynarodowego rozwoju.

UCCIFE jest gwarantem nazwy „Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa za Granicą” i pełni wobec wszystkich CCIFE rolę:

  • Przedstawiciela i oficjalnego rzecznika we Francji wobec administracji publicznej, izb przemysłowo-handlowych, przedsiębiorstw i jednostek samorządowych,
  • Promotora CCIFE: rozpowszechniając wiedzę o usługach poszczególnych CCIFE we francuskich środowiskach biznesowych i tworząc partnerstwa,
  • Koordynatora sieci: informowanie CCIFE, szkolenie kadry, działanie na rzecz współpracy i przekazywania know-how pomiędzy poszczególnymi Izbami,
  • Koordynatora polityki i działalności: określanie kierunków rozwoju i wsparcia.

www.ccifrance-international.org , www.francemondexpress.fr

 

CCIFP – CZŁONEK CCI INTERNATIONAL

CCI France zrzesza 135 Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych i 27 Regionalnych Izb Przemysłowo-Handlowych. CCI France reprezentuje, doradza i wspiera krajowe projekty Izb Przemysłowo-Handlowych z zakresu kształcenia, rozwoju firm i regionów.

CCI France powołało do życia CCI International, stowarzyszenie Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych, którego celem jest internacjonalizacja przedsiębiorstw i doradztwo w działalności we Francji i za granicą. UCCIFE reprezentuje w CCI Internation wszystkie francuskie izby handlowe za granicą.

CCI International jest renomowanym partnerem biznesowym, którego działania na poziomie lokalnym wpisują się w cztery poniższe obszary:

• Udzielanie informacji

• Przygotowanie międzynarodowego rozwoju przedsiębiorstw

• Strukturyzacja działalności firmy za granicą

• Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw

CCI International we Francji:

• Komórka CCI International koordynowana na poziomie regionalnym we Francji

• 600 ekspertów i doradców w dziedzinie rozwoju międzynarodowego oraz pomoc w dopełnieniu formalności

• 66 klubów eksportera (ogólnych, sektorowych i regionalnych)

• 9 000 nowych eksporterów, których wsparły francuskie CCI w ciągu trzech lat

• 800 000 zrealizowanych zagranicznych spraw administracyjnych: www.formalite-export.com

• Współdziałanie sieci CCI w obszarach innowacji, zrównoważonego rozwoju, nowoczesnego przemysłu w ramach Entreprise Europe Network

CCI International

46 avenue de la Grande Armée CS 50071
75858 Paris cedex 17
France
contactinternational@ccifrance.fr
www.cci.fr

 

INTERNATIONAL GROUP OF CHAMBERS OF COMMERCE (IGCC). Międzynarodowe Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce – International Group of Chambers of Commerce in Poland (IGCC)- jest grupą założoną w 2005 r. z inicjatywy Prezesa Włoskiej Izby Przemysłowo Handlowej (CCIIP) – Vittorio Hemsi.

Celem jej utworzenia było zapewnienie jednolitej płaszczyzny komunikacji pomiędzy międzynarodowym środowiskiem inwestycyjnym a rządem.

Początkowo IGCC skupiało cztery izby przemysłowo – handlowe jako założycielskie, w których skład wchodziły: CCIIP, BPCC, AmCham, CCIFP. Dziś IGCC to zgrupowanie 14 izb handlowych, reprezentujących 17 krajów i ponad 2000 firm zatrudniających setki tysięcy osób, co oznacza blisko 90% inwestycji zagranicznych w kraju.

Każda z Izb będąca członkiem IGCC stanowi zarazem skład Zarządu, który przyczynia się do określenia planów działania, jak również ogólnej działalności organizacji.

Więcej informacji: www.igccp.pl


Data opublikowania: 2011-12-31 12:31:44