AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mławie

2017/06/19 Aktualności z firm stowarzyszonych 

W dniu 14 czerwca 2017 roku, przedstawiciele Miasta Mława i Ondeo Polska (Grupa SUEZ), przy udziale władz regionalnych oraz reprezentantów Ambasady Francji w Polsce uroczyście rozpoczęli budowę nowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mławie, wbudowując kamień węgielny pod fundamenty inwestycji. To kolejny ważny krok w realizacji Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) - pionierskiej w skali kraju umowy na zaprojektowanie, budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków w Mławie. 

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęła proces budowy oczyszczalni. W zamurowanej w fundamentach kapsule czasu znalazł się akt erekcyjny podpisany przez gości honorowych: Burmistrza Miasta Mława – Sławomira Kowalewskiego, Zastępcę Szefa Misji Ambasady Francji w Polsce – Sylvaina Guiaugué’a, Prezesa Ondeo Polska – Manuela Niveta, Przewodniczącego Rady Miasta Mława – Leszka Ośliźloka, Wiceprezes SUEZ Polska – Katarzynę Muszyńską, Skarbnika Miasta Mława – Henryka Antczaka, Starostę Mławskiego – Włodzimierza Wojnarowskiego, Dziekana Dekanatu Mławskiego – ks. Prałata dr. Kazimierza Ziółkowskiego oraz Dyrektora ds. Rozwoju Ondeo Polska – Tomasza Strzeleckiego. Swoją obecnością uroczystość uświetniła również Pani Poseł Anna Cicholska.

Na pamiątkę tego wydarzenia, dla pamięci przyszłych pokoleń, w kapsule zamknięto również zdjęcie oficjeli podpisujących akt, polskie monety, wydanie lokalnej prasy oraz dwa rysunki wybrane w konkursie pt. „Dlaczego woda jest ważna” przygotowane przez uczniów mławskich szkół podstawowych.

Podpisana w dniu 1 lipca 2016 roku, umowa PPP w Mławie jest najdłuższym kontraktem w Polsce oraz jednym z nielicznych, zawartych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Łącznie SUEZ będzie odpowiadał za instalację przez najbliższe 33 lata. Zaprojektowanie i budowę zakładu zaplanowano na maksymalnie 3 lata, a okres eksploatacji, od 30 czerwca 2019 do 2049 roku. Koszt budowy szacowany jest na 47 mln złotych i będzie w pełni sfinansowany przez kapitał SUEZ oraz planowane wsparcie zewnętrzne. Finansowanie w ramach PPP jest korzystne dla gminy, ponieważ uwalnia samorządowe środki corocznie przeznaczane na inwestycje i utrzymanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. W efekcie zmniejsza się koszt projektu dla Miasta i jego mieszkańców, a zaoszczędzone środki mogą być wydatkowane na inne projekty pożytku publicznego.

Zgodnie z umową PPP inwestycję zrealizuje spółka Ondeo Polska (Grupa SUEZ) będąca międzynarodowym liderem z zakresu ochrony środowiska, z przeszło 150-letnią tradycją. Będzie odpowiadać za budowę nowoczesnej instalacji oczyszczania ścieków o maksymalnej wydajności dobowej 10 900 m3. Jednocześnie partner prywatny przejął w dniu podpisania umowy eksploatację istniejącej instalacji, zapewniając w ten sposób ciągłość oczyszczania ścieków oraz biorąc na siebie wszystkie ryzyka z tym związane. Eksploatacja istniejącej instalacji, jak i nowo budowanej będzie prowadzona przy udziale lokalnego personelu. Według zapisów umowy PPP, Partner Prywatny przejął wyznaczony przez Miasto Mława personel dedykowany do eksploatacji instalacji, udzielając pracownikom 5-letniej gwarancji pracy i utrzymania dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Bardzo ważnym elementem podpisanej umowy o PPP jest również sposób wynagradzania partnera prywatnego, który otrzymuje, określoną w przetargu, stawkę za oczyszczanie 1 m3 ścieków. Stawka jest stała przez cały okres trwania umowy i podlega indeksacji według ustalonego w umowie o PPP wzoru – dzięki zastosowaniu tego mechanizmu cena jest bardzo łatwo przewidywalna w długiej perspektywie czasu.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Mławie jest kolejnym sukcesem SUEZ w Polsce i mamy nadzieję, że inne miasta zdecydują się pójść śladem Burmistrza Kowalewskiego. Przykład tej oczyszczalni udowadnia, że samorządy mogą efektywnie kosztowo i technologicznie współpracować z prywatnymi inwestorami, rozwiązując ważne zadania związane z modernizacją infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Nowa instalacja to korzyść dla mieszkańców i środowiska. – powiedział Manuel Nivet – Prezes Ondeo Polska (Grupa SUEZ).

Po stronie partnera publicznego pozostaje zapewnienie strumienia ścieków równego 1 630 000 m3/rok przez okres pierwszych 20 lat eksploatacji nowej oczyszczalni. W przypadku zmiany powyżej –/+3 proc. cena będzie automatycznie indeksowana o różnicę – oznacza to, że w przypadku większych przepływów cena będzie malała. Ścieki będą dostarczane sieciami kanalizacyjnymi z terenu Gminy Mława.

Model partnerstwa publiczno-prywatnego to wielka szansa dla samorządów. Dzięki tej formule można realizować poważne inwestycje przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu środków budżetowych. Budowa oczyszczalni w Mławie w ramach PPP pozwoli rozwiązać problem gospodarki ściekowej w mieście na 30 lat. Firma Ondeo, która ją wybuduje, będzie przez ten okres zarządzała obiektem i finansowała przedsięwzięcie.

Rozpoczynając współpracę nad największą w Polsce inwestycją w formule PPP, myślimy perspektywicznie i dajemy dobry przykład innym samorządom, które już zaczynają się poważnie interesować tego typu rozwiązaniami. Jestem pewien, że formuła PPP otwiera nam wszystkim drogę do lepszej przyszłości. – powiedział Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława.

***

SUEZ – lider na rynku międzynarodowym

Grupa SUEZ jest liderem w branży usług związanych z ochroną środowiska. Firma powstała w 1858 r. z inicjatywy Ferdynanda Lessepsa w celu budowy Kanału Sueskiego. SUEZ tworzą specjalistyczne spółki dostarczające innowacyjne rozwiązania w modelu gospodarki cyrkularnej, w zakresie recyklingu i odzysku odpadów oraz infrastruktury do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Obecnie SUEZ w Europie i na świecie odbiera odpady od ponad 57 mln osób, dostarcza wodę pitną do 92 mln i oczyszcza ścieki od 66 mln ludzi. Grupa rocznie odzyskuje ponad 16 mln ton surowców z 44 mln ton zagospodarowywanych odpadów, wytwarzając z nich 5 TWh energii. W 2015 roku Grupa odnotowała przychody na poziomie 15,3 mld EUR.

W Polsce SUEZ jest obecny od 1992 roku, gdzie zatrudnia ponad 2 500 osób w spółkach zajmujących się gospodarką odpadową oraz wodno-kanalizacyjną. W ostatnich latach podpisała dwie umowy w formule PPP – w Poznaniu (budowa i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych) i Mławie.

www.suez.pl

Kontakt dla mediów

Agata Laskowska agata.laskowska@suez.com, tel. +48 515 224 251

Logo_SUEZ_kwadrat