AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie FOMC

2017/06/19 Raporty i opracowania 

Docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej został podniesiony o 25 pb do [1,00%; 1,25%], co było zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz konsensusem rynkowym. Zgodnie z treścią komunikatu podwyżkę stóp uzasadniają obecne oraz prognozowane kształtowanie się inflacji oraz sytuacji na rynku pracy

Na konferencji po posiedzeniu przedstawione zostały nowe projekcje makroekonomiczne członków FOMC. W porównaniu do marcowej projekcji prognoza tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. została podniesiona do 2,2% wobec 2,1%, podczas gdy w 2018 r., 2019 r. oraz długim okresie została utrzymana na niezmienionym poziomie (odpowiednio 2,1%, 1,9% i 1,8%). Prognoza inflacji w 2017 r. została obniżona do 1,6% z 1,9%, podczas gdy w 2018 r., 2019 r. oraz długim okresie ustabilizuje się na poziomie 2,0% (brak zmian w porównaniu do marcowej projekcji). Zgodnie z czerwcową projekcją stopa bezrobocia na koniec 2017 r. wyniesie 4,3% wobec 4,5% w marcowej projekcji oraz 4,2% na koniec 2018 r. (4,5%) i 2019 r. (4,5%). FED obniżył swój szacunek naturalnej stopy bezrobocia z 4,7% do 4,6%. Ścieżka stopy oprocentowania funduszy federalnych oczekiwana przez członków FOMC pozostała na poziomie zbliżonym do marcowej projekcji. Obecnie mediana oczekiwań dotyczących wysokości stóp procentowych na koniec 2017 r. wynosi 1,4% (1,4%), 2,1% na koniec 2018 r. (2,1%), 2,9% na koniec 2019 r. (3,0%) oraz 3,0% w długim okresie (3,0%).Wraz z komunikatem oraz projekcją makroekonomiczną opublikowany został również dokument zawierający schemat przyszłej polityki zarzadzania aktywami FED. Zgodnie z treścią komunikatu członkowie FOMC oczekują, że w tym roku FED rozpocznie proces zmniejszania swojego bilansu. Będzie on polegał na stopniowym zaprzestaniu reinwestowania środków uzyskanych w wyniku zapadania znajdujących się w nim aktywów. Zgodnie z treścią dokumentu początkowo miesięczne limity na wartość środków, które nie będą reinwestowane zostaną ustalone na poziomie 6 mld USD w przypadku obligacji skarbowych oraz 4 mld USD w przypadku MBS (mortgage-backed securities). Co trzy miesiące limity te będą zwiększane odpowiednio o 6 mld USD i 4 mld USD, aż po roku osiągną docelowy poziom (odpowiednio 30 mld USD i 20 mld USD miesięcznie). Działania te będą prowadzone do czasu, aż FED uzna, że jego bilans osiągnął optymalny poziom dla efektywnego prowadzenia polityki monetarnej. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że FED rozpocznie zmniejszanie swojego bilansu we wrześniu br. Uważamy, że członkowie FOMC będą chcieli uniknąć jednoczesnego rozpoczęcia zmniejszania bilansu oraz kolejnej podwyżki stóp procentowych w celu oszacowania wpływu ograniczania bilansu na rynek. W efekcie oczekujemy, że kolejna podwyżka stóp procentowych w USA o 25 pb do [1,25%; 1,50%] nastąpi w grudniu br. Skala oczekiwanej przez nas normalizacji polityki monetarnej w USA jest spójna z medianą oczekiwań członków FOMC dotyczących wysokości stóp procentowych na koniec 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

makro mapa