Zebrania w języku francuskim

2018/10/19 Kursy językowe 

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie prowadzenia zebrań oraz uczestniczenia w tego rodzaju spotkaniach w języku francuskim.

Kiedy 2018/10/19- 9.45-16.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 600 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 800 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 12
Język prowadzenia francuski

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które zajmują się organizowaniem zebrań w języku francuskim, prowadzą takie zebrania lub są ich uczestnikami.

Na szkoleniu omówimy następujące tematy :

1. Rodzaje zebrań i ich cele

2. Przygotowanie zebrania po francusku :

  • Przygotowanie programu zebrania i zaproszeń
  • Przydatne wyrażenia – słownictwo niezbędne przy prowadzeniu spotkań oraz dla uczestników
  • Typowe błędy, których należy się wystrzegać przy prowadzeniu zebrań lub w ich odbiorze
  • Przydatne wyrażenia, które mogą być niezbędne w momentach trudnych podczas zebrań (twarda argumentacja, trudne incydenty, itp.)

3. Zasady sporządzania sprawozdania z zebrań

4. Protokoły z zebrań, spotkań Zarządu, Walnego Zgromadzenia, itp.

 

Metoda stosowana na zajęciach : praktyczna i angażująca (w tym ćwiczenia ustne, pisemne oraz  rozumienie ze słuchu)

 

Są to drugie zajęcia z cyklu czterech praktycznych szkoleń przeznaczonych dla osób pragnących nabyć lub poszerzyć swoje umiejętności komunikacyjne w języku francuskim.

Szkolenia mają na celu umożliwienie uczestnikom rozwinięcia umiejętności w zakresie:

- przeprowadzania rozmów telefonicznych

- prowadzenia i uczestniczenia w zebraniach

- przygotowania i wygłaszania prezentacji

- prowadzenia negocjacji

W trakcie każdego ze szkoleń omówione zostaną przydatne zwroty zapewniające skuteczną komunikację oraz efektywne zaprezentowanie się przed francuskojęzycznym odbiorcą. Przewidziane są ćwiczenia praktyczne polegające na przygotowaniu przez uczestników własnych propozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie wyeliminowaniu złych nawyków językowych oraz zastąpieniu ich prawidłowymi, zrozumiałymi dla francuskiego rozmówcy.

Prowadzący:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy. Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarządów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji  Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej"),   Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,     Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległą wiedzę dotyczącą specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postępowanie przed sądami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

Anna Kostrzębska, Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP
anna.kostrzebska@ccifp.pl, tel. (+48 22) 690 68 72, fax (+48 22) 696 75 90

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP
alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

 

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Krucza), 4, 15, 18, 35 (przystanek Centrum)

Autobusem – linie: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 (przystanek Centrum)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w al. Jerozolimskich koło Rotundy oraz na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej.