Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

2017/02/22 Kluby wymiany doświadczeń 

Klub HR

Kiedy 2017/02/22- godziny : 9.30 - 12.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena bezpłatne
Liczba miejsc 22
Język prowadzenia polski

Spotkanie będzie składało się z dwóch części :

CZĘŚĆ I- inspiracje

  • Wprowadzenie w zagadnienie (Fundacja Integracja)
  • Case study (SUEZ Polska, Sodexo Polska)
  • Wymiana wątpliwości, doświadczeń, inspiracji, rad

CZĘŚĆ II - praktyczne wskazówki

Podczas tej części przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawią instrumenty wspierające proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników umożliwiające m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach.

Przedsiębiorcy dowiedzą się w jaki sposób można uzyskać:

  • refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • refundację kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON.

Zaprezentowane zostaną korzyści wynikające z organizacji staży umożliwiających pracodawcy przygotowanie kandydata do wykonywania zadań w firmie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się również w jaki sposób mogą pozyskać kandydatów przeszkolonych zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretne kwalifikacje zawodowe.

Prezentowane zagadnienia stanowią kompendium wiedzy na temat możliwości współpracy przedstawicieli biznesu z publicznymi służbami zatrudnienia

Osoby prowadzące:

Anna Pacek - Menedżer ds. Rekrutacji, Sodexo Polska

Jarosław Bogucki - Fundacja Integracja

Paweł Bechciński - Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, SUEZ Polska

Piotr Kłosowski - Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy,

Bartłomiej Nowak - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Partnerzy wydarzenia :

 
 

 

Spotkanie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej oraz przedstawicieli działów HR.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 pln + VAT.

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP, alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

Anna Raczyńska vel Wasiluk, Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP, anna.raczynska@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 72, +48 514 763 870