Zarządzanie ryzykami zewnętrznymi

Kluby wymiany doświadczeń 

Klub dyskusyjny

Kiedy -
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena bezpłatne
Liczba miejsc 20
Język prowadzenia polski

Rosnąca presja zewnętrzna, której poddawane są firmy w różnych sektorach, w połączeniu z coraz bardziej skomplikowanym charakterem międzynarodowej działalności prowadzonej przez te pomioty powodują zapotrzebowanie na systemowe podejście do zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykami.

Podobieństwa ryzyk występujących w praktyce gospodarczej pozwalają na przenoszenie doświadczeń w zarządzaniu nimi pomiędzy rynkami.

Procesowe zarządzanie ryzykami

Zrozumienie okoliczności występowania danego ryzyka oraz odpowiednie podejście do zarządzania nim to podstawowe wyzwania działalności gospodarczej.  Powyższa teza stosuje się w szczególności do spółek prowadzących działalność w wymiarze międzynarodowym, narażonych na wystąpienie nieznanego ryzyka w różnych jurysdykcjach. Niektóre z dostępnych narzędzi to:

 • Przeglądy istniejących ryzyk i przygotowane na ich podstawie analizy,
 • Proaktywna identyfikacja przyszłych ryzyk,
 • Minimalizacja ryzyka oraz podjęcie czynności przed nim zabezpieczających,
 • Praktyczne rozwiązania mające na celu zapobieżenie potencjalnym ryzykom,
 • Zapobieganie ryzykom w oparciu o doświadczenie na rynkach globalnych.

Kiedy ryzyka mogą się zmaterializować

Typowe sytuacje, których pojawiają się nowe, nieujawnione wcześniej ryzyka to:

 • Zmiany w składach organów spółek zarządu,
 • Wprowadzanie na rynek nowych produktów,
 • Prowadzenie postępowań naprawczych,
 • Likwidacja całości lub części przedsiębiorstwa;
 • Zmiana dotychczasowego modelu operacyjnego;
 • Łączenia, nabycia i podziały spółek;
 • Tworzenie międzynarodowych struktur gospodarczych;
 • Relokacje i outsourcing.

 

Osoba prowadząca spotkanie :

Tomasz Braun - Partner

W Kancelarii Dentons Tomasz Braun odpowiedzialny jest za rozwój oferty Zespołu Bankowości i Finansów w zakresie doradztwa regulacyjnego i compliance.

Tomasz Braun dotychczas związany był z londyńskim HSBC Holdings, gdzie jako Associate General Counsel Legal Risk Management and Assurance stworzył globalny system zarządzania ryzykiem prawnym, kierował międzynarodowym zespołem odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem oraz koordynował wdrożenie programów compliance w wielu jurysdykcjach. Przed rozpoczęciem pracy w HSBC Holdings w Londynie, Tomasz pełnił funkcję General Counsel i Członka Zarządu w polskiej filii HSBC, a także w spółkach z grupy GE Capital, w tym GE Money Bank. Wcześniej prowadził własną kancelarię, pracował także na rzecz Komisji Europejskiej. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć, projektach integracyjnych i restrukturyzacyjnych oraz sporach sądowych.

Tomasz Braun jest Przewodniczącym Rady Ekspertów oraz Członkiem Rady Powierniczej Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu bankowości i zarządzania.

Partner merytoryczny :
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 pln + VAT.

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP, alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

Anna Raczyńska vel Wasiluk, Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP, anna.raczynska@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 72, +48 514 763 870