Zamknięcie zapisów na czerwcową sesję egzaminacyjną DFP

2017/04/26 Kursy językowe 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Polsce jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym. Organizujemy specjalistyczne kursy przygotowujące do egzaminów o różnym poziomie zaawansowania.

Kiedy 2017/04/26-
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena Cena zależy od rodzaju egzaminu
Liczba miejsc
Język prowadzenia

Egzaminy poświadczają znajomość specjalistycznego języka francuskiego w mowie i w piśmie (Diplômes de français professionnel) w następujących obszarach: biznesowy, prawniczy, hotelarstwo i turystyka, sekretariat, nauka i technika, dyplomacja i relacje międzynarodowe. Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy w roku (w czerwcu i w grudniu).

Najbliższa sesja egzaminacyjna: 12-13 czerwca 2017 r.

Dyplomy z języka francuskiego specjalistycznego (DFP)

Rodzaje egzaminów

Diplôme de français professionnel DFP B1    529 PLN
Diplôme de français professionnel DFP Affaires B1  479 PLN
Diplôme de français professionnel DFP Affaires B2   479 PLN
Diplôme de français professionnel DFP Affaires C1   529 PLN
DFP Secrétariat B1 529 PLN
DFP Secrétariat B2 529 PLN
DFP Scientifique et technique B1 529 PLN
DFP Relations internationales et Diplomatie B1 529 PLN
DFP Tourisme et hôtellerie B1 529 PLN
DFP Tourisme et hôtellerie B2 529 PLN
DFP Juridique B2 529 PLN
inne DFP specjalistyczne 529 PLN

 

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu językowego prosimy o list / mail zgłoszeniowy na adres alicja.rukowicz@ccifp.pl z podaniem poniższych informacji oraz z kopią potwierdzenia wpłaty.

Imię i nazwisko:
Adres pocztowy:
Telefon kontaktowy:
Adres mailowy:
Data i miejsce urodzenia:
Obywatelstwo:
Rodzaj egzaminu:

W przypadku chęci otrzymania faktury na osobę indywidualną prosimy również o podanie numeru PESEL, a w przypadku firm o pełne dane firmy do faktury razem z numerem NIP.

Numer konta
Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Crédit Agricole Bank Polska S.A., NR: 26 1940 1076 6600 0297 0001 0000

Uwaga!
Zgłoszenia przysłane bez potwierdzenia wpłaty lub po terminie zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.DFP

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl

tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839