Zamknięcie zapisów na czerwcową sesję egzaminacyjną DFP

Kursy językowe 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Polsce jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym. Organizujemy specjalistyczne kursy przygotowujące do egzaminów o różnym poziomie zaawansowania.

UWAGA ! Wyjątkowo podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej 11-12 czerwca 2018 r. organizujemy jedynie te rodzaje egzaminów, które obowiązują jeszcze w wersji papierowej (prawo, sekretariat, moda).

Kiedy -
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 529 zł
Liczba miejsc
Język prowadzenia

Sesje egzaminacyjne z francuskiego języka specjalistycznego (DFP – Diplômes de Français Professionnel) odbywają się w siedzibie Izby 2 razy w roku (w czerwcu i w grudniu). Dyplomy DFP poświadczają znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie w następujących specjalizacjach: biznes, prawo, hotelarstwo i turystyka, sekretariat, nauka i technika, dyplomacja i relacje międzynarodowe.

UWAGA ! Wyjątkowo podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej 11-12 czerwca 2018 r. organizujemy jedynie te rodzaje egzaminów, które obowiązują jeszcze w wersji papierowej (prawo, sekretariat, moda).

 

Zapisy na czerwcową sesję przyjmujemy do 27 kwietnia 2018 r.


Rodzaje egzaminów w wersji papierowej:

DFP Juridique B2 >>

Cena : 529 zł

DFP Secretariat >> poziom B1 oraz  poziom B2

Cena : 529 zł

DFP Mode A2 >>

Cena : 529 zł


 

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu językowego prosimy o list / mail zgłoszeniowy na adres alicja.rukowicz@ccifp.pl z podaniem poniższych informacji oraz z kopią potwierdzenia wpłaty.

Imię i nazwisko:
Adres pocztowy:
Telefon kontaktowy:
Adres mailowy:
Data i miejsce urodzenia:

numer PESEL : 
Obywatelstwo:
Rodzaj egzaminu:

W przypadku chęci otrzymania faktury na osobę indywidualną prosimy również o podanie numeru PESEL, a w przypadku firm o pełne dane firmy do faktury razem z numerem NIP.

Numer konta
Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Crédit Agricole Bank Polska S.A., NR: 26 1940 1076 6600 0297 0001 0000

Uwaga!
Zgłoszenia przysłane bez potwierdzenia wpłaty lub po terminie zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.
Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl

tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839