Typowe ryzyka w kontraktach dotyczących umów na roboty budowlane – sposoby ich ograniczania

Seminaria, szkolenia i konferencje 

Seminarium

Kiedy - godziny : 9.30 - 13.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 17
Język prowadzenia polski

Prelegenci z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, w oparciu o praktyczne doświadczenia w pracy nad różnorodnymi projektami (zarówno w obszarze budownictwa kubaturowego, jak również budownictwa w różnych gałęziach infrastruktury), omówią wybrane, istotne problemy związane z tworzeniem umów o roboty budowlane. W ramach spotkania poruszą również zagadnienia związane z funkcjonowaniem konsorcjów wykonawców, relacjami z podwykonawcami, tworzeniem systemu zabezpieczeń i kar umownych czy przedterminowym zakończeniem realizacji umowy. Podpowiedzą także praktyczne rozwiązania mające na celu ograniczenie ryzyka prawnego w toku realizacji tego typu projektów.

Szkolenie jest kierowane do osób zajmujących się obsługą projektów budowlanych (w szczególności członków działów prawnych i kierowników projektów) zarówno w przedsiębiorstwach podejmujących działania w charakterze inwestorów, jak i wykonawców.

Główne zagadnienia:

1. Obszary ryzyka prawnego w inwestycjach budowlanych,

2. Właściwa konstrukcja umowy – omówienie najczęstszych problemów,

3. Działania na etapie realizacji umowy mające na celu ograniczenie ryzyka,

4. Zarządzanie roszczeniami.

Osoby prowadzące:

Marta Midloch, radca prawny, counsel - współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych, jest członkiem zespołu fuzji i przejęć. Posiada ponad trzynastoletnie doświadczenie w doradztwie zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom (w tym wykonawcom wielopodmiotowym) na wszystkich etapach realizacji projektów infrastrukturalnych o dużym stopniu złożoności. Doradza klientom z różnych branż, w szczególności energetycznej, drogowej, kolejowej i transportu publicznego.

Tomasz Pleskot, radca prawny, senior associate - jest członkiem zespołu projektów infrastrukturalnych oraz zespołu rozwiązywania sporów. Współpracuje również z działem nieruchomości i procesu inwestycyjnego. Doradza klientom – głównie z branży energetycznej, gazowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej – na wszystkich etapach inwestycji związanych z infrastrukturą. Przygotowuje i negocjuje umowy o roboty budowlane, świadczy bieżące doradztwo prawne (w tym dla klientów działających w sektorze publicznym), jak również reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Partner merytoryczny :crane-2508881_1920(1)

Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

 

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

 

Anna Raczyńska vel Wasiluk, Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP, anna.raczynska@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 72, +48 514 763 870