Jak zaistnieć w świadomości studentów jako pracodawca? – Spotkanie z Uczelniami wyższymi

2017/04/26 Spotkania biznesowe 

Serdecznie zapraszamy firmy stowarzyszone w CCIFP na spotkanie z przedstawicielami uczelni wyższych:

 • Akademii Leona Koźmińskiego,
 • Uczelni Łazarskiego,
 • Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Kiedy 2017/04/26- 10.00-13.00
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena bezpłatnie
Liczba miejsc BRAK WOLNYCH MIEJSC
Język prowadzenia polski

Jednym z celów CCIFP jest lepsze dostosowanie zakresu działalności szkolnictwa wyższego do potrzeb współczesnego rynku.

Zapraszamy na spotkanie, którego celem jest zapoznanie przedstawicieli biznesu z możliwościami współpracy z uczelniami poprzez m.in.:

 • konsultowanie i ocenę przygotowanych przez Uczelnię programów kształcenia
 • objęcie patronatem przez pracodawcę wybranej specjalności, bądź możliwość przygotowania nowej praktycznej specjalności
 • współpracę z Uczelnią w formie :
  • prowadzenia zajęć przez praktyków
  • sprawowania przez reprezentanta pracodawcy roli opiekuna pracy dyplomowej o tematyce skorelowanej z profilem pracodawcy
  • zorganizowania wizyty studyjnej dla studentów Uczelni w firmie pracodawcy
  • zorganizowania stażu czy praktyk
 • zgłaszanie potrzeb w zakresie prac naukowo-badawczych, projektowych i działalności popularyzatorskiej.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim firmom zainteresowanym podjęciem współpracy z uczelniami, bądź chcącym podzielić się swoimi uwagami i potrzebami odnoście do kształcenia wyższego.

Partnerzy wydarzenia:

 

 
Skontaktuj się z nami

Anna Raczyńska vel Wasiluk, Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP, anna.raczynska@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 72, +48 514 763 870

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839