Employer Branding – spotkanie dla firm na temat ogólnopolskiego projektu

2018/03/19

Nowe oblicze tradycyjnych zawodów - Employer Branding firm polskich z kapitałem francuskim.

Spotkanie 19 marca będzie miało na celu wybranie kluczowych elementów projektu "Nowe oblicze tradycyjnych zawodów - Employer Branding firm polskich z kapitałem francuskim", określenie zawodów oraz miast (regionów), na których chcemy skupić nasze działania.

Kiedy 2018/03/19- godziny : 14.30 - 16.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena bezpłatne
Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń
Język prowadzenia polski

Dzisiejsze wykonywanie wielu zawodów znacznie rożni się od tego sprzed kilkunastu, a nawet kilku lat. Uważamy, że ważne jest przybliżenie szerokiej publiczności, w jaki sposób wygląda dzisiejsza praca w zawodach branżowych. Wierzymy, że proponowana w nich perspektywa rozwoju stanie się atrakcyjna dla młodego człowieka.

Już dziś firmy polskie z kapitałem francuskim oferują wiele ciekawych ścieżek kariery. Naszym celem jest ich nagłośnienie, a w konsekwencji zachęcenie młodzieży do nauki w szkołach branżowych.

Główne cele projektu :

 • Wypełnienie luki kompetencyjnej w zawodach branżowych
 • Ułatwienie rekrutacji w firmach
 • Rzetelne przedstawienie aktualnych  zawodów branżowych
 • Poprawienie wizerunku pracodawców CCIFP

Grupy zaangażowane :

 • Firmy polskie z kapitałem francuskim
 • Przedstawiciele Samorządów
 • Przedstawiciele Urzędów Pracy
 • Doradcy zawodowi
 • Nauczyciele zawodów
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Rodzice dzieci  szkół podstaw. oraz branżowych
 • Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Branżowych
 • Dzieci 7 i 8 klas szkół podst. oraz branżowych

Planowane działania :

 • Szkoła branżowa 4.0 - Debata oraz networking z przedstawicielami lokalnych szkół, władz i biznesu
 • „Dni zawodów” – Dni otwarte w firmach
 • Strona internetowa: „zawody à la française”
 • Broszury o zawodach dla doradców zawodowych
 • Kampania w mediach tradycyjnych
 • Kampania w mediach społecznościowych
 • Klasy Patronackie CCIFP

Założenia projektu :

 • Dany zawód może być promowany przez wiele firm – ideą jest pokazanie możliwości pracy w różnych firmach i zaprezentowanie różnych ścieżek rozwoju
 • Zależny nam na silnym zaakcentowaniu naszej obecności i mocnym przekazie w danym mieście, prosimy więc o wskazanie wszystkich interesujących Państwa miast tak, abyśmy mogli wybrać te, które są dla ogółu firm najważniejsze.
 • Wierzymy, że tylko poprzez połączenie sił i budżetów jesteśmy w stanie dotrzeć do naszej grupy docelowej (w tym dzieci z ostatnich klas podstawówki i ich rodziców).
 • Jesteśmy przekonani, że stworzone materiały będą doskonałymi pomocami dydaktycznymi dla doradców zawodowych i nauczycieli zawodu.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU >>> CCIFP_Employer Branding_2018_PL

 
Skontaktuj się z nami

Joanna Jaroch-Pszeniczna, Wicedyrektor CCIFP

joanna.jaroch@ccifp.pl, tel. (+48 22) 696 75 83, +48 507 121 268

 

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839