RODO w aspektach polityki personalnej

Seminaria, szkolenia i konferencje 

Kiedy - godziny : 15.15 - 17.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 22
Język prowadzenia polski

Rok 2018 jest przełomowy dla prawa ochrony danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE, w tym również w Polsce rozpocznie się bezpośrednie stosowanie przepisów RODO – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Zarówno RODO jak i krajowe regulacje prawne związane z rozpoczęciem jego stosowania (nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych oraz projektowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679) zawierają zmiany do kodeksu pracy, które dotyczą przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. Zmiany są duże i kluczowe z punktu widzenia pracodawców. W jaki sposób należy zatem postępować z danymi osobowymi pracowników i kandydatów do pracy przetwarzanymi w procesach rekrutacyjnych czy w związku z zatrudnieniem i w jaki sposób wprowadzić monitoring w zakładzie pracy tak, by był on zgodny z prawem po 25 maja 2018r.?

Na spotkaniu omówione zostaną w szczególności:

  1. Zasady przetwarzania przez pracodawców danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy;
  2. Zakres danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, które pracodawca może przetwarzać – RODO, a projektowane zmiany;
  3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy;
  4. Monitorowanie pracowników – nowe regulacje;
  5. Udostępnianie danych pracowników a powierzenie przetwarzania podmiotom trzecim;
  6. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych.

 

Spotkanie dedykowane jest osobom, które na co dzień zajmują się danymi osobowymi kandydatów do pracy i pracowników, w szczególności pracownikom działów kadr i HR.

Osoby prowadzące :

Paulina Szymczak-Kamińska - Prawnik w Kancelarii Raczkowski Paruch

Prawnik w Kancelarii Raczkowski Paruch. Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła z wynikiem celującym. Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowanie prawem pracy rozwijała już w trakcie studiów, m.in. poprzez udział w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Sekcji Prawa Pracy oraz praktyki w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się bieżącą obsługą Klientów w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz tworzeniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Obszar jej specjalizacji i zainteresowań obejmuje przede wszystkim ochronę danych osobowych pracowników. Współautorka publikacji „Ochrona danych osobowych pracowników – praktyczny poradnik dla pracodawców”. Prowadzi szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych pracowników.

Adrian Szutkiewicz - Prawnik w Kancelarii Raczkowski Paruch

Prawnik w Kancelarii Raczkowski Paruch. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez The Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński, Szkołę Prawa Ukraińskiego organizowaną przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Akademię Kijowsko- Mohylańską i Uniwersytet Jagielloński oraz International Business and Trade Summer Law Program organizowany przez the Catholic University of America Columbus School of Law. Współautor publikacji pt. Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 pod redakcją Dr Dominiki Dörre- Kolasy. Doświadczenie zdobywał pracując w renomowanej w Polsce Kancelarii zajmującej się prawem pracy.

Partner merytoryczny :
Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

                                                                                                

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839