Język francuski specjalistyczny dla tłumaczy (kurs roczny)

2018/10/09 Kursy językowe 

Kiedy 2018/10/09-2019/06/11 wtorek 18.30-20.00
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 2700 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2950 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone
Liczba miejsc 12
Język prowadzenia francuski

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy tłumaczy oraz osoby, dla których język francuski specjalistyczny jest narzędziem w codziennej pracy.

Celem szkolenia jest :

-  nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu prawniczego i sądowego

-  poznanie pułapek oraz trudności właściwych dla tego rodzaju przekładu

-  rozwinięcie zdolności właściwego zastosowania  terminów prawniczych

- zapoznanie się z szerszym kontekstem polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej

W programie :

  • analiza szerokiego kontekstu polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej, biznesowej, finansowej, itp.
  • terminologia i jej właściwe stosowanie
  • najczęściej spotykane pułapki i trudności występujące w przekładzie

Proponowane tematy :

  1. Akty urzędowe i ich specyfika.
  2. Umowy m.in. umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa zastawu.
  3. Pełnomocnictwa
  4. Dokumenty sądowe: pisma i orzeczenia sądowe, pisma procesowe. Terminologia (z uwzględnieniem francuskiego i polskiego porządku prawnego), m.in. pisma procesowe: pozwy, wnioski, pełnomocnictwa procesowe, pisma w toku postępowania; orzeczenia sądowe
  5. Dokumenty z zakresu prawa spółek ( z uwzględnieniem wiedzy na temat form prawnych przedsiębiorstw istniejących w Polsce i we Francji): m.in. umowa spółki, wyciąg z KRS, protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umowa o zarządzanie i inne.

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie C1. 

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawierający materiały źródłowe, dokumenty mające powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Program dostosowywany jest w dużym stopniu do potrzeb uczestników kursu.

Cena i zapisy:

  • 2700 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2950 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO 7 października

Istnieje możliwość płatności w 2 ratach.

Prowadzący:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy. Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarządów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji  Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej"),   Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,     Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległą wiedzę dotyczącą specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed sądami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 7 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 7 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

Anna Kostrzębska, Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP
anna.kostrzebska@ccifp.pl, tel. (+48 22) 690 68 72, fax (+48 22) 696 75 90

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP
alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

 

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Krucza), 4, 15, 18, 35 (przystanek Centrum)

Autobusem – linie: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 (przystanek Centrum)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w al. Jerozolimskich koło Rotundy oraz na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej.