Raportowanie niefinansowe kluczowym czynnikiem budowania wartości przedsiębiorstwa

2019/01/24 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Kiedy 2019/01/24- godziny : 10.00-13.00
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 17
Język prowadzenia polski

Zarówno globalny jak i polski system regulacyjny przechodzi obecnie prawdziwą transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dominująca do tej pory forma komunikacji korporacyjnej z rynkiem, inwestorami, analitykami, jaką było coroczne raportowanie danych finansowych przeszła do historii. Znowelizowana ustawa o rachunkowości w zakresie ujawniania informacji niefinansowych, zaktualizowane zasady raportowania na temat ładu korporacyjnego oraz planowana ustawa dotycząca jawności życia publicznego jasno pokazują, że skuteczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem firmy nie jest już wyborem, a obowiązkiem. 80% spośród 300 firm objętych obowiązkiem ujawniania danych niefinansowych w Polsce po raz pierwszy zmierzyło się z oceną swoich działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dodatkowo Komisja Europejska opublikowała w bieżącym roku strategię dla tworzyw sztucznych, dążącą do recyclingu wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych do 2030 roku. Rada Europy przyjęła pakiet aktów prawnych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy Package). Pierwszy raz na forum ONZ zostaje przedstawiony postęp rynku polskiego we wdrażaniu globalnych celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG). Jak odnaleźć swoje miejsce w tej transformacji?

Główne zagadnienia :

Celem spotkania jest przygotowanie uczestników do realizacji lub udoskonalenia procesu raportowania niefinansowego i zintegrowanego. W ramach spotkania przedstawione zostaną najnowsze trendy i dobre praktyki raportowania z rynku polskiego i międzynarodowego. Uczestnicy zostaną zapoznani z założeniami najbardziej uznanych metodyk raportowania (GRI, IIRC), jak również praktycznymi podpowiedziami jak efektywnie zaplanować i przeprowadzić proces. Uczestnicy zostaną zaproszeni również do dyskusji wokół business case raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w mojej organizacji - szanse, wyzwania i korzyści.

Grupy, które szczególnie zapraszamy na to seminarium :

Dyrektorzy, managerowie lub specjaliści odpowiedzialni za: tematykę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, sprawozdawczość finansową, relacje inwestorskie, komunikację, marketing.

Spotkanie zamknięte jest dla przedstawicieli firm konkurencyjnych w stosunku do partnera merytorycznego spotkania. Z  góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Osoba prowadząca :

Maria Ibisz - Manager w Zespole Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

Maria posiada ponad 8 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania aspektów zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do działalności i strategi i biznesowych przedsiębiorstw. W zespole prowadzi Center of Excellence raportowania niefinansowego i zintegrowanego odpowiedzialne za wsparcie procesów doradczych w tym zakresie w Polsce i 17 rynkach Europy Środkowej. Jest ekspertem w zakresie wdrażania uznanych standardów i metodyk, w tym m.in. wytycznych UE, regulacji ustawy o rachunkowości, standardów GRI oraz międzynarodowych wytycznych raportowania zintegrowanego IIRC. W trakcie ostatnich 3 lat Maria nadzorowała blisko 40 procesów raportowania dla 15 branż, m.in. finansowej, handlu detalicznego, telekomunikacji i mediów, transportu i logistyki, energetycznego, paliwowego, chemicznego, materiałów budowlanych, farmaceutycznego, FMCG, wydobywczego, etc. Koordynator konkursu Raporty Społeczne (PL) oraz konkursu Deloitte na najlepsze raporty zintegrowane i niefinansowe w Europie Środkowej – Green Frog Awards. Uczestnik Grupy Roboczej ds. monitorowania trendów CSR przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organu pomocniczego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju) oraz sesji dialogowych przy MF w zakresie adaptacji wymogów UE w zakresie ujawniania danych niefinansowych.

Partner merytoryczny :
Spotkanie zamknięte jest dla przedstawicieli firm konkurencyjnych w stosunku do partnera merytorycznego spotkania. Z  góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839