Praktyczne aspekty zwalniania pracowników w Polsce

2018/11/28 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Zapraszamy na cykl składający się z dwóch spotkań 21 i 28 listopada : "Praktyczne aspekty zatrudniania i zwalniania pracowników"

Kiedy 2018/11/28- godziny : 10.00-13.00
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 17
Język prowadzenia polski

Prawidłowe przeprowadzenie procesu zakończenia współpracy z pracownikiem, od momentu podjęcia decyzji o jego zwolnieniu, do momentu faktycznego zakończenia stosunku pracy, jest niezmiernie ważne, by wyeliminować ryzyko późniejszego postępowania sądowego.

Celem szkolenia jest omówienie ryzyk związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy (m.in. podstawy, terminy, IT), co do których pracodawca musi mieć pełną świadomość w kontekście niebezpieczeństw związanych z konkretnym stanem faktycznym.

Niedopatrzenia lub zlekceważenie poszczególnych etapów procesu związanego ze zwolnieniem pracownika może okazać się dla pracodawcy nie tylko kosztowne pod względem finansowym, ale wiązać się także z utratą wizerunku.

Podczas szkolenia omówimy następujące tematy:

  • Zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika – tzw. "dyscyplinarka"
  • Zwolnienie bez wypowiedzenia z przyczyn niezależnych od pracownika np. długotrwała choroba lub nieobecność
  • Zwolnienie za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracownika
  • Zwolnienie za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
  • Porozumienie stron

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów i specjalistów działów HR, pracowników działów kadrowych, czy też kadrę zarządzającą w firmach. Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Zachęcamy również do udziału w seminarium 21 listopada na temat praktycznych aspektów zatrudniania pracowników. Szczegóły wydarzenia pod linkiem >>>

 

Partner merytoryczny :

 

 

Informacje o prowadzącym:

Barbara Klimczyk
Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy warszawskiego biura Bird & Bird.

Barbara Klimczyk jest specjalistą z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, a także prawno-prawniczych aspektów transpotu i logityski. Doradza klientom od 2009 r. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed sądami w postępowaniach dotyczących wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych związanych z ich bieżącą działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i związanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility).Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes 1. Pracuje w języku polskim i francuskim.

 
Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

Anna Kostrzębska, Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP
anna.kostrzebska@ccifp.pl, tel. (+48 22) 690 68 72, fax (+48 22) 696 75 90

 

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Krucza), 4, 15, 18, 35 (przystanek Centrum)

Autobusem – linie: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 (przystanek Centrum)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w al. Jerozolimskich koło Rotundy oraz na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej.