Nowe zasady udzielania pomocy na inwestycje i innowacje w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Specjalnych Stref Ekonomicznych

2018/10/26 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Kiedy 2018/10/26- godziny : 10.00 - 13.00
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 17
Język prowadzenia polski

Francusko-Polska Izba Gospodarcza wraz z Kancelarią Dentons organizuje spotkanie poświęcone nowemu systemowi zachęt podatkowych dla inwestycji w Polsce. W tym zakresie w dniu 30 czerwca 2018 roku weszła już w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, zaś kluczowe akty wykonawcze do tej ustawy powinny wejść w życie w najbliższym okresie.

Nowe regulacje zakładają możliwość udzielania ulg podatkowych firmom inwestującym nie tylko na obszarze dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych (SSE), ale na obszarze całego kraju. W nowym systemie pomoc udzielana będzie na okres oznaczony, nawet do 15 lat, inwestorom, którzy przekroczą próg minimalnych nakładów inwestycyjnych oraz uzyskają minimalny poziom punktów wskazujących na zgodność inwestycji z rządową strategią rozwoju kraju.

Seminarium odbędzie się w siedzibie CCIFP w dniu 26.10.2018 roku, w godzinach 10.00 – 13.00. Poprowadzi je dr Michał Bernat, radca prawny i doradca podatkowy w zespołach podatkowym oraz konkurencji w warszawskim biurze kancelarii Dentons, specjalizujący się między innymi w zakresie opodatkowania inwestycji zagranicznych oraz pomocy publicznej.

Program seminarium:

 • Wprowadzenie: zasady i praktyka udzielania pomocy w poprzednim systemie SSE
 • Omówienie głównych założeń i zasad nowego systemu wsparcia
  • Pojęcia kluczowe dla stosowania nowych przepisów
  • Mapa obszarów wsparcia
  • Zakres i intensywność wsparcia
  • Okres wsparcia
  • Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą
  • Kumulacja pomocy w nowym systemie
  • Zmiana warunków wsparcia
  • Zawieszenie udzielania pomocy i klauzula obejścia prawa
  • Aspekty podatkowe nowego systemu wsparcia
  • Zgodność z prawem pomocy publicznej
  • Zasady przejściowe dotyczące dotychczasowych przedsiębiorców strefowych
 • Szczegółowe aspekty udzielenia i korzystania z nowego systemu wsparcia
  • Procedura wydawania decyzji o wsparciu
  • Kryteria ilościowe
  • Sposób obliczania minimalnych nakładów na inwestycje
  • Szczegółowe omówienie kryteriów jakościowych
   • rozwój strukturalny
   • rozwój naukowy
   • rozwój zrównoważony
   • rozwój zasobów ludzkich
  • Wzór wniosku o udzielenie wsparcia
  • Sposób weryfikacji kryteriów jakościowych
  • Zakres i treść decyzji o wsparciu
  • Lokalizacja inwestycji
  • Kontrola realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu
  • Ewidencja wsparcia nowej inwestycji
  • W kierunku optymalnej strategii ubiegania się o wsparcie w nowym systemie
  • Kontrole przedsiębiorców otrzymujących pomoc publiczną
 • Ocena skutków biznesowych nowych regulacji
 • Inne formy pomocy podatkowej dla przedsiębiorców, w tym w zakresie badań i rozwoju
 • Sesja Q&A

Planowane jest przeprowadzenie szkolenia w języku polskim. Jednakże, w zależności preferencji uczestników możliwa jest również organizacja wspomnianego szkolenia (lub dodatkowej sesji) w języku francuskim.

Osoba prowadząca :

Dr Michał Bernat, radca prawny i doradca podatkowy, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem zespołów Doradztwa Podatkowego oraz Prawa Konkurencji. Specjalizuje się w opodatkowaniu inwestycji bezpośrednich i transakcji M&A, zachętach inwestycyjnych oraz projektach z zakresu rozwoju infrastruktury i restrukturyzacji. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, kształtowaniu inwestycji oraz projektach typu greenfield i brownfield. Doradzał także wiodącym krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom z sektora instytucji finansowych, energetycznego oraz nieruchomości.

Międzynarodowe doświadczenie w kwestiach podatkowych i pomocy publicznej zdobywał między innymi w brukselskim biurze polskiej kancelarii prawniczej, w Komisji Europejskiej oraz Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Partner merytoryczny :
 

Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839