Nowe zasady rozliczania nadwyżki VAT

2017/05/18 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Kiedy 2017/05/18- godziny : 9.30 - 13.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 17
Język prowadzenia polski

Więcej informacji wkrótce

 

Osoba prowadząca :

Agata Nieżychowska jest doradcą podatkowym nr wpisu 10178. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki oraz w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się przede wszystkim kompleksowym i stałym wsparciem podatkowym podmiotów z sektora nieruchomości, branży energetycznej, w tym energetyki odnawialnej, farmaceutycznej, FMCG, mediów i reklamy oraz funduszy inwestycyjnych. Prowadziła również liczne projekty optymalizacji podatkowej, restrukturyzacji, fuzji i przejęć, nabywania i zbywania aktywów, w tym dla międzynarodowych grup kapitałowych i czołowych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Agata posiada również bogate doświadczenie w zakresie kompleksowych przeglądów podatkowych, w tym przed i po transakcyjnych przeglądów due diligence oraz przeglądów typu tax compliance. Prowadziła liczne projekty obejmujące międzynarodowe planowanie podatkowe, opracowanie optymalnych podatkowo modeli inwestycji oraz modeli prowadzenia bieżącej działalności. Jej doświadczenie obejmuje również kompleksowe doradztwo podatkowe przy przedsięwzięciach prowadzonych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prowadzenia działalności w ramach specjalnych stref ekonomicznych.

Partner merytoryczny :