Nowe zasady rozliczania nadwyżki VAT

Seminaria, szkolenia i konferencje 

Kiedy - godziny : 9.30 - 13.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 17
Język prowadzenia polski

Na początku 2017 roku wprowadzono bardzo istotne zmiany w zakresie dokonywania rozliczenia podatku VAT. Charakter znowelizowanych przepisów jasno wskazuje na dążenie organów skarbowych do prowadzenia wzmożonej i szczegółowej kontroli, zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom zwrotu VAT.

Celem seminarium jest przybliżenie nowych zasad rozliczania nadwyżki podatku VAT oraz zwrócenie uwagi, jak zmiany wpływają na funkcjonowanie i prowadzenie przedsiębiorstwa.

Podczas spotkania przedstawimy Państwu aktualne orzecznictwo oraz stanowiska organów skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk. Przybliżymy m.in. następujące zagadnienia:

  • terminy zwrotu VAT oraz nowe warunki uprawniające do otrzymania zwrotu podatku w przyśpieszonym terminie,
  • sposoby regulowania płatności za zakupione towary i usługi w aspekcie ich wpływu na rozliczenie nadwyżki VAT,
  • status podatnika w kontekście możliwości wystąpienia o zwrot podatku VAT,
  • rozszerzenie możliwości weryfikowania dokonywanych transakcji (wszyscy kontrahenci z łańcucha),
  • sprawdzenie zasadności zwrotu VAT po nowelizacji (szeroki krąg podmiotów uprawnionych do wstrzymania zwrotu).

Adresatami seminarium są pracownicy działów finansowych, księgowych, przedsiębiorcy, członkowie Zarządów spółek.

Osoba prowadząca :

Agata Nieżychowska jest doradcą podatkowym nr wpisu 10178. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki oraz w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się przede wszystkim kompleksowym i stałym wsparciem podatkowym podmiotów z sektora nieruchomości, branży energetycznej, w tym energetyki odnawialnej, farmaceutycznej, FMCG, mediów i reklamy oraz funduszy inwestycyjnych. Prowadziła również liczne projekty optymalizacji podatkowej, restrukturyzacji, fuzji i przejęć, nabywania i zbywania aktywów, w tym dla międzynarodowych grup kapitałowych i czołowych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Agata posiada również bogate doświadczenie w zakresie kompleksowych przeglądów podatkowych, w tym przed i po transakcyjnych przeglądów due diligence oraz przeglądów typu tax compliance. Prowadziła liczne projekty obejmujące międzynarodowe planowanie podatkowe, opracowanie optymalnych podatkowo modeli inwestycji oraz modeli prowadzenia bieżącej działalności. Jej doświadczenie obejmuje również kompleksowe doradztwo podatkowe przy przedsięwzięciach prowadzonych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prowadzenia działalności w ramach specjalnych stref ekonomicznych.

Partner merytoryczny :calculator-428294_1920

Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP, alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

Anna Raczyńska vel Wasiluk, Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP, anna.raczynska@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 72, +48 514 763 870