Nabywanie praw autorskich do dzieł stworzonych przez pracowników – aspekty prawne i podatkowe w praktyce

2019/04/04 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Kiedy 2019/04/04- godziny : 10.00 -13.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 20
Język prowadzenia polski

Seminarium ma na celu omówienie praktycznych zagadnień związanych ze skutecznym nabywaniem praw do utworów stworzonych przez pracowników i kontraktorów w ramach wykonywania obowiązków służbowych oraz prawidłowym rozliczeniem przychodów i kosztów podatkowych. 

Podczas spotkania omówimy zasady konstruowania umów z pracownikami oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, zatrudnionymi na stanowiskach związanych z tworzeniem praw autorskich. Zastanowimy się, czy i kiedy regulacje ustawowe dotyczące nabywania praw do utworów pracowniczych wymagają modyfikacji.

W drugiej części spotkania przedstawimy najnowsze regulacje podatkowe dotyczące rozliczania wydatków i przychodów związanych z przenoszeniem praw autorskich. Uwzględnimy przy tym aktualne interpretacje organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych.

Program :

  1. Prawa autorskie i ich nabywanie – wprowadzenie.
  2. Prawa do utworów stworzonych przez pracowników i innych współpracowników: co wynika z przepisów.
  3. Jak prawidłowo skonstruować klauzule dotyczące przeniesienia praw autorskich.
  4. Rozliczenie podatkowe wydatków na nabycie praw po stronie pracodawcy,
  5. Rozliczanie przychodów pracowników. Kiedy możliwe jest uwzględnianie 50% kosztów uzyskania przychodów.
  6. Nabywanie praw do utworów: case studies.

Grupa docelowa :

Szkolenie kierowane jest zwłaszcza do pracowników działów HR, działów prawnych, księgowości, w szczególności z podmiotów zatrudniających osoby na stanowiskach kreatywnych, informatyków.


Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadzące :

Andrzej Dębiec -  Partner kierujący Departamentem Podatkowym w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells, radca prawny

Radca prawny Andrzej Dębiec jest Partnerem kierującym Departamentem Podatkowym w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells. Andrzej Dębiec posiada kompleksową wiedzę w zakresie doradztwa przy projektach optymalizacyjnych, planowaniu podatkowym, strukturyzowaniu transakcji i projektów, prowadzeniu sporów przed organami podatkowymi i sądami, zapewnieniu efektywności prawnej i podatkowej dla projektów infrastrukturalnych oraz transakcjach na rynku finansowym i nieruchomościowym. Andrzej Dębiec posiada szczególnie bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz wiodących międzynarodowych i krajowych firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, leasingowego, dla podmiotów operujących na rynku nieruchomości (fundusze, firmy budowlane, deweloperzy), funduszy inwestycyjnych i private equity, sieci handlowych, z uwzględnieniem dystrybutorów dóbr luksusowych, firm lotniczych oraz produkcyjnych.

Ewa Kacperek -  Counsel, Departament Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells, radca prawny

Radca prawny Ewa Kacperek specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji. Ewa Kacperek doradza polskim i międzynarodowym korporacjom w zakresie ochrony znaków towarowych, praw autorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji, umów licencyjnych i ochrony danych osobowych jak również w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Zajmuje się zarówno doradztwem w związku z transakcjami fuzji i przejęć (mergers & acquisitions) jak i bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych. W ramach swojej praktyki sądowej, Ewa wielokrotnie reprezentowała klientów przed sądami, z Sądem Najwyższym włącznie, w sprawach o naruszenie własności intelektualnej oraz reguł uczciwej konkurencji. Ewa reprezentuje klientów również przed Urzędem Patentowym RP.

Aleksandra Kuc-Makulska - Senior Associate (Starszy Prawnik), Departament Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells, radca prawny, rzecznik patentowy

Aleksandra Kuc-Makulska doradza i reprezentuje klientów polskich i zagranicznych w sprawach dotyczących naruszenia praw do znaków towarowych i patentów oraz nieuczciwej konkurencji przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Aleksandra Kuc-Makulska posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach dotyczących sprzeciwów, unieważnień i wygaśnięcia praw własności przemysłowej. Zajmuje się doradztwem w transakcjach, jak i bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych. Przygotowuje i negocjuje wszelkie typy umów dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów. W 2011 r. pracowała w biurze Hogan Lovells w Alicante w Hiszpanii, gdzie zajmowała się sprawami klientów toczącymi się przed OHIM.

Sergiusz Felbur - Lawyer (Prawnik), Departament Podatkowy w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells

Sergiusz Felbur rozpoczął współpracę z kancelarią Hogan Lovells w lutym 2019 r. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał w renomowanych polskich spółkach doradztwa podatkowego i kancelariach prawnych. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej Sergiusz Felbur uczestniczył w kompleksowym doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów z branży nieruchomościowej, budowlanej, finansowej, motoryzacyjnej czy FMCG. Przedmiotem zainteresowań Sergiusza Felbura jest kompleksowe doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości, w szczególności zakresie fuzji i przejęć, transakcji na udziałach oraz transakcji na aktywach. Sergiusz Felbur sporządza również wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego na potrzeby przeprowadzanych transakcji oraz przygotowuje 'szyte na miarę' uzasadnienia biznesowe wdrażanych restrukturyzacji.

 

 

Partner merytoryczny :
Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839