Mobilność managerów i kadry zarządzającej w Polsce

Kluby wymiany doświadczeń 

Klub dyskusyjny

Kiedy - godziny : 12.30 - 14.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena bezpłatnie
Liczba miejsc 20
Język prowadzenia polski

Mobilność zawodowa, to gotowość do zmiany pracy, zawodu lub miejsca zamieszkania w celu uzyskania zatrudnienia lub poprawienia jakości zatrudnienia. Współczesny rynek pracy wymaga zdolności dostosowawczych pracowników ze względu na zmieniające się potrzeby w zakresie zapotrzebowania gospodarki. Mobilność zawodowa wiąże się często z koniecznością korzystania ze szkoleń lub innych form uzupełniania lub nabywania nowych kwalifikacji zawodowych. Oznacza więc zmianę przestrzenną i gotowość fizyczną do relokacji, ale także skłonność do zmiany zawodu, stanowiska lub funkcji na inne. Należy podkreślić, że pojęcie mobilność zawodowa nie odnosi się tylko do decyzji o zmianie miejsca pracy. Oznacza również umiejętność zawodowego przekwalifikowania się, gdy rynek pracy zmienia się wraz ze zmianami gospodarczymi i technologicznymi.

Przedsiębiorstwa, które potrafią prawidłowo rozpoznać motywację oraz osobiste ambicje pracowników, na pewno będą miały większą korzyść z zatrudniania  osób otwartych na zmiany, pozytywnie nastawionych do pracy i nowych wyzwań.  Postaramy się dokonać  oceny mobilności polskich menedżerów w perspektywie indywidualnej i organizacyjnej. Na ocenę będą składały się takie aspekty mobilności, jak: predyspozycje osobowościowe menedżerów  (m.in. chęć poznawcza, motywacja do osiągnięć, otwartość na doświadczenia), motywy organizacyjne, czas trwania kontraktów i najczęściej obierane lokalizacje misji. Mobilność managerów może mieć uwarunkowanie kulturowo-narodowe, opierając się na badaniach G. Hofstede pokażemy mobilność przez pryzmat długo i krótko terminowej orientacji oraz kolektywnego i indywidualistycznego społeczeństwa. Docelowo postaramy się określić cechy osobowościowe mobilnego polskiego menedżera, do których zaliczymy : otwartość na zmiany, zaradność w  warunkach niepewności, wysoki poziom adaptacji do otoczenia. Poczucie humoru i  inteligencja emocjonalna mają nikłe znaczenie. Polscy menedżerowie  wskazują ponadto na konieczność bardzo dobrego zrozumienia praktycznego biznesu  i świetnej znajomości języków obcych, głównie  angielskiego. Po słabszej stronie  polskich menedżerów nadal można zaobserwować wiele nawyków i  zachowań ukształtowanych jeszcze w warunkach gospodarki centralnie planowanej. Inne kwalifikacje wysoko cenione w  karierze międzynarodowej to edukacja  międzynarodowa, umiejętność autoprezentacji oraz współpracy z  ludźmi różnych  kultur, z  czym wielu polskich menedżerów nie radzi sobie najlepiej.

Celem spotkania jest  zidentyfikowanie potencjału i przyczyn w zakresie mobilności  zawodowej oraz scharakteryzowanie działań, które ją ułatwiają. w rozmowach skupimy się na mobilności szczególnie kadry managerskiej  oraz szansach i barierach, które jej dotyczą, a także na możliwościach i sposobach ich pokonywania. Należy pamiętać, że poziom mobilności zawodowej pracowników jest uzależniony od różnych czynników: może być zależny od predyspozycji i preferencji indywidualnych, posiadanych kompetencji, od możliwości, które tworzy organizacja, ale też od zarządzających pracownikami przełożonych. Duży wpływ mają również aspekty kulturowe, ale też sytuacja gospodarcza i polityczna kraju. Przynależność Polski do UE niewątpliwie ułatwiła poruszanie się zawodowe – na dłużej lub krócej – po Europie.

Program :

  • Mobilność – operacjonalizacja pojęcia w oparciu o literaturę branżową i socjologiczną.
  • Kadra managerska - typologia i zadania.
  • Zróżnicowanie przyczyn mobilności .
  • Szanse i bariery w mobilności  na podstawie badań, raportów i badań własnych,
  • Pokonywanie barier – czy jest możliwe i w jaki sposób.
  • Dyskusj

Na praktyczny warsztat poświęcony Mobilności Managerów w Polsce zapraszamy przede wszystkim osoby zarządzające firmami oraz dyrektorów i managerów działu HR oraz HRBP.

Spotkanie zamknięte jest dla przedstawicieli firm konkurencyjnych w stosunku do partnera merytorycznego spotkania. Z  góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadzące :

Elżbieta Strony - Dyrektor Zarządzający LINCOLN ARIA
Absolwentka SGH i studiów Executive Master HEC Paris, dysponuje wieloletnim doświadczeniem handlowym oraz 14-letnim doświadczeniem trenerskim i konsultingowym. Project Manager wielu projektów badawczo – szkoleniowych, autor metodologii badań opinii klienta B2B, badań oceny efektywności organizacyjnej w ujęciu indywidualnym i zespołowym oraz artykułów w Zeszytach SGH (Assessment Center, jako narzędzie ewaluacji potencjału menadżerskiego – ponad 700 przebadanych osób) i Harvard Business Review (X/2004 – Jak skutecznie sprzedawać i tworzyć przewagę konkurencyjną w oparciu o budowanie relacji z klientami firmy). Wiele zrealizowanych przez nią projektów badawczych zakończyło się rezultatami wzrostu sprzedaży nawet do 150%. Ekspert oceny potencjału zawodowego wg metodologii EvaluARIA®. Autor adaptacji systemu EvaluARIA® do firmowych modeli kompetencyjnych

Katarzyna Jankowska - Recruitment Manager LINCOLN ARIA
Doświadczony Konsultant HR/Rekruter, specjalista w zakresie projektów rekrutacyjnych w branży technicznej, i przemysłowej  na wszystkie poziomy stanowisk zarówno operacyjnych ja i zarządzających. Dysponuje również wieloletnim doświadczeniem biznesowym, handlowym i marketingowym zdobytym w firmach polskich i zagranicznych na rynkach polskim i francuskim. Ma za sobą wiele sukcesów sprzedażowo – badawczych. Ekspert w badaniu/uświadamianiu różnic kulturowych oraz identyfikowaniu zachowań, niezbędnych do realizacji określonych kompetencji. Posługuje się metodologią EvaluARIA® oraz MCPH do badania potencjału zawodowego kandydatów

Monika Topór-Pamuła - Talent Development Manager LINCOLN ARIA
Od ponad 9 lat pracuje jako Konsultant HR i Trener umiejętności menedżerskich. Doświadczenie zdobywała w wiodących firmach szkoleniowo-doradczych. Specjalizuje się w projektach rekrutacyjnych i rozwojowych. Zajmuje się diagnozą kompetencji jako asesor w projektach typu Assessment i Development Center (m.in. dla DHL, Innogy (d.RWE), Omega Pharma, Gaspol, Money Expert). Prowadzi szkolenia dla menedżerów z zakresu pozyskiwania najlepszych kandydatów do pracy, budowania i zarządzania zespołem. Tworzy autorskie narzędzia diagnostyczne i programy szkoleniowe. Zrealizowała projekty ukierunkowane na wzrost trafności decyzji rekrutacyjnych m.in. dla: Bionorica, Phytopharm, Money Expert

Partner merytoryczny :
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 pln + VAT.

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

 

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Krucza), 4, 15, 18, 35 (przystanek Centrum)

Autobusem – linie: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 (przystanek Centrum)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w al. Jerozolimskich koło Rotundy oraz na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej.