Zabezpieczenie przed roszczeniami o mobbing i dyskryminację

2018/09/19 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Kiedy 2018/09/19- godziny: 10.00-13.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 17
Język prowadzenia polski

Świadomość nielegalnych zachowań w miejscu pracy stale rośnie. Wachlarz zachowań, jaki uznawany jest przez pracowników za mobbing lub dyskryminację, także ciągle się powiększa. Wymaga to odpowiedniego przygotowania nie tylko z punktu widzenia odpowiednich działań profilaktycznych, ale ponadto sprawnego i profesjonalnego reagowania na zgłoszone sytuacje, które mogą nosić znamiona nielegalnego zachowania, w tym mobbingu lub dyskryminacji. Wszak orzecznictwo sądowe szeroko opisuje zachowania stanowiące tego typu nielegalne zachowania oraz sposoby starannego działania, aby im przeciwdziałać. Odpowiednio przygotowane rozwiązania mogą pomóc uchronić się przed odpowiedzialnością, nie tylko odszkodowawczą, ale także karną. Szkolenie w formie dyskusji dotyczącej tematyki mobbingu i dyskryminacji ma na celu nie tylko ukazanie aspektu teoretycznego, ale przede wszystkim skupia się na praktycznych rekomendacjach odpowiednich działań.

Program:

1. Mobbing i dyskryminacja – kiedy występuje.

2. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji – co oznacza i jaki jest jego zakres.

3. Jakie działania należy podjąć.

4. Katalog potencjalnych roszczeń i zakres odpowiedzialności.

5. Co robić kiedy pracownik zgłosi mobbing lub dyskryminację

Uczestnicy :

Grupa docelowa to kierownictwo podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Szkolenie nie jest przeznaczone dla przedstawicieli kancelarii prawnych, organizacji pracowników, w tym przedstawicieli związków zawodowych

Osoba prowadząca :

Grzegorz Ruszczyk - Radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Kieruje działem procesowym kancelarii. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych we wszystkich obszarach prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym rozwiązywania umów o pracę i roszczeń z tym związanych, ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji. Brał udział w wielu sądowych i pozasądowych procesach negocjacyjnych. Wielokrotnie reprezentował Klientów kancelarii w postępowaniach przed Sądem Najwyższym. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki za wyjątkowe osiągnięcia naukowe. Związany z kancelarią od lipca 2007 r. Wcześniej dwa lata zdobywał doświadczenie w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Przez dwa lata pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Regularnie występuje w najważniejszych dziennikach prawnych, m.in. w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej

Partner merytoryczny:
Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

 

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Krucza), 4, 15, 18, 35 (przystanek Centrum)

Autobusem – linie: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 (przystanek Centrum)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w al. Jerozolimskich koło Rotundy oraz na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej.