Jak zabezpieczyć się przed sankcjami w VAT

2017/04/12 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Kiedy 2017/04/12- godziny : 10.00 - 13.00
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 17
Język prowadzenia polski

Zapraszamy na seminarium, podczas którego porozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć się przed sankcjami VAT. Doradcy podatkowi z kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland przybliżą Państwu kluczowe kwestie związane z tym jakże istotnym dla każdej firmy tematem.

Główne zagadnienia, które omówimy na spotkaniu:

 • Zmiany w prawie podatkowym, które nakładają na podatników dodatkowe obowiązki raportowe
 • Sankcje w związku z nieprawidłowościami w ewidencji VAT
 • Procesy i procedury zabezpieczające podatnika przed sankcjami VAT

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie?

Jednym z głównych obszarów działania Ministerstwa Finansów jest przeciwdziałanie przestępstwom podatkowym w zakresie VAT, w tym zwalczanie oszustw w oparciu o mechanizm tzw. karuzeli VAT. W ostatnim okresie wprowadzono szereg zmian w przepisach podatkowych, które z jednej strony nakładają na podatników dodatkowe obowiązki raportowe, a z drugiej zaostrzają sankcje za nieprawidłowości w rozliczaniu podatku. Tym samym, organy podatkowe przerzucają koszty zwalczania oszustw podatkowych na wszystkich podatników. Przedsiębiorcy, w ramach ochrony przed sankcjami, zmuszeni są do wdrożenia szeregu narzędzi, procesów i procedur zabezpieczających przez postawieniem im zarzutów o udział w wyłudzeniach VAT.

O tym wszystkim porozmawiamy podczas naszego seminarium, do udziału w którym zapraszamy przede wszystkim członków zarządu odpowiedzialnych za finanse, właścicieli firm, szefów działów finansowo-księgowych, prawników z działów prawnych przedsiębiorstw oraz pracowników zakupów.

Program spotkania:

10.00–10.15    Powitanie i wstęp (Karolina Stawowska)
10.15–11.00    Zmiany w prawie podatkowym nakładające na podatników dodatkowe obowiązki raportowe (Karolina Stawowska, Izabela Wiewiórka)

 • Pliki JPK jako skuteczne narzędzie kontroli w zakresie podatków
 • Terminowe rozliczanie VAT (mechanizm odwrotnego obciążenia, wykreślenie podmiotów jako czynnych podatników VAT)

11.00–11.30    Sankcje w związku z nieprawidłowościami w ewidencji VAT (Karolina Stawowska)

 • Sankcje za „puste” faktury
 • Sankcje za zaniżenie zobowiązania podatkowego w VAT lub zawyżenie nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
 • Odpowiedzialność karna w związku z wystawianiem nieprawidłowych faktur

11.30–11.45    Przerwa kawowa
11.45–12.45    Procesy i procedury zabezpieczające podatnika przed sankcjami VAT (Izabela Wiewiórka)

 • Procesy i procedury działu zakupów (weryfikacja dostawcy przed złożeniem zamówienia, oświadczenia kontrahentów, sprawdzenie statusu podmiotu w VAT)
 • Określenie „wrażliwych” zakupów podlegających obowiązkowej procedurze PO
 • Warunki dostawy towarów w transakcjach łańcuchowych
 • Procesy ewidencjonowania zamówień, faktur i dostaw w systemach ERP
 • Rozliczanie transakcji w oparciu o mechanizm odwrotnego obciążenia
 • Procesy i procedury kontrolne w ewidencji i rozliczania VAT

Osoby prowadzące:

Karolina Stawowska, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, doradca podatkowy
Karolina Stawowska jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Kieruje zespołem prawa podatkowego w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. W latach 1997-2010 związana była z Działem Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie pracowała w zespole specjalizującym się w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji oraz w zespole fuzji i przejęć. W kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland odpowiedzialna jest za obsługę podatkową transakcji prowadzonych przez fundusze typu private equity i venture capital, restrukturyzacje grup kapitałowych, opracowanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji, jak i podatkowo optymalnych sposobów zbycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów przez inwestorów korporacyjnych i indywidualnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia optymalnych podatkowo struktur prowadzenia działalności poza granicami Polski, jak i optymalizacji podatkowej bieżącej działalności sprzedażowej lub optymalizacji kosztów podatkowych.
Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych wykładów i warsztatów o tematyce podatkowej. Przez wiele lat prowadziła zajęcia z prawa podatkowego w ramach programu Executive MBA, organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest także autorką publikacji prasowych oraz współautorką dwóch książek poświęconych prawu podatkowemu. Jest regularnie rekomendowana przez międzynarodowe informatory prawnicze, w tym Chambers Europe Legal Directory oraz Women in Business Law, jako doświadczony i kreatywny doradca podatkowy.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Finansowego, International Business and Trade Law Program organizowany przez Columbia School of Law oraz Podyplomowe Studium Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Izabela Wiewiórka, Of Counsel w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, doradca podatkowy
Izabela Wiewiórka jest licencjonowanym doradcą podatkowym zajmującym stanowisko Of Counsel w zespole doradztwa podatkowego kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Jest odpowiedzialna za obsługę transakcji z podmiotami powiązanymi, wsparcie przedsiębiorstw w sporach z władzami skarbowymi, współtworzenie efektywnych struktur i narzędzi raportowania podatkowego, zgodnych z kulturą organizacyjną i systemami ERP klientów oraz wsparcie w raportowaniu struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zajmuje się również bieżącą obsługą podatkową polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. W latach 1995-2010 związana była z firmą PricewaterhouseCoopers, gdzie tworzyła i zarządzała zespołami IT based Tax Consulting i Tax Management and Accounting Services. Ma także wieloletnią praktykę w zakresie cen transferowych. Od 1997 roku rozwija produkty z obszaru zarządzania funkcją podatkową. Realizuje projekty określania ram podatkowych dla wdrożeń systemów ERP oraz przeglądy zgodności procesów biznesowych klientów z prawem podatkowym i dobrą praktyką. Posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu rozwiązań zgodnych ze strukturami JPK. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w szeregu programach z zakresu systemów ERP, zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania projektami.

Partner merytoryczny :
Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

 

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

Anna Raczyńska vel Wasiluk, Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP, anna.raczynska@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 72, +48 514 763 870