Język francuski prawniczy B2 (kurs roczny)

2018/10/12 Kursy językowe 

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z francuskiego języka prawniczego.

Kiedy 2018/10/12-2019/06/14 piątki 8.00-9.30
Gdzie CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa
Cena 2700 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2950 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone
Liczba miejsc 12
Język prowadzenia francuski

Kurs ma charakter praktyczny i skierowany jest do wszystkich osób mających do czynienia w swojej pracy z prawem krajów francuskojęzycznych, tłumaczy wykonujących przekłady z zakresu języka prawniczego oraz osób wszystkich zainteresowanych prawem stosowanym w krajach francuskojęzycznych.

Uczestnicy pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporządzeń, orzeczenia sądowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim.

Zakres tematyczny kursu:

- rozszerzenie kompetencji, jakich wymaga się od prawników francuskojęzycznych w ich bieżącej pracy z klientem:

 • język pisany : redagowanie różnego typu maili, pism procesowych, opinii prawnych – właściwy dobór terminologii oraz zachowacie odpowiedniego rejestru języka
 • język mówiony: odbywanie spotkań z klientami oraz prawnikami francuskojęzycznymi

- wypowiedzi i prezentacje na różne tematy prawnicze

- opisywanie i komentowanie orzeczeń

- poszerzenie wiedzy w zakresie prawa francuskiego, z uwzględnieniem ewentualnych pytań i propozycji uczestników kursu ważnych z punktu widzenia ich codziennej praktyki

- omówienie różnych etapów postępowania cywilnego i karnego w celu umożliwienia uczestnikom lepszej orientacji w przebiegu tych procedur oraz znalezienia właściwych odniesień dla systemu polskiego

- ćwiczenia leksykalne, elementy gramatyki języka prawniczego

W programie mogą być uwzględnione - w zależności od potrzeb członków grupy, m.in. :

 • praca nad tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego
 • poznanie struktury organów wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej, obsługa prawna
 • analiza francuskich tekstów prawniczych: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe             
 • prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta
 • prawo pracy: relacje indywidualne (powstanie, egzekwowanie i rozwiązanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe
 • prawo bankowe i ubezpieczeniowe,
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo rodzinne
 • umowy, zobowiązania umowne i inne
 • umiejętności  sporządzania opinii prawnych w języku francuskim, rozmowy  oraz korespondencji z klientem

Kurs jest również  przewidziany jako kontynuacja kursu języka prawniczego B2 - poprzednich edycji kursu języka francuskiego prawniczego w CCIFP.

Czas trwania:

Październik 2018 – czerwiec 2019 :  w piątki od 8:00 do 9:30, w siedzibie CCIFP.

Łącznie = 60 godz. lekcyjnych raz w tygodniu

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

Cena i zapisy

 • 2700 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2950 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (październik i styczeń).

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO 10 października

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2

Prowadzący:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy. Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarządów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji  Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej"),   Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,     Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległą wiedzę dotyczącą specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed sądami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.
Kurs ten przygotowuje również do egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) - DFP Juridique B2, który uczestnicy mogą zdawać opcjonalnie.  

Więcej informacji o egzaminie :

http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/droit/

 Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 7 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 7 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

Anna Kostrzębska, Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP
anna.kostrzebska@ccifp.pl, tel. (+48 22) 690 68 72, fax (+48 22) 696 75 90

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP
alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

 

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Krucza), 4, 15, 18, 35 (przystanek Centrum)

Autobusem – linie: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 (przystanek Centrum)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w al. Jerozolimskich koło Rotundy oraz na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej.