Francuski w nieruchomościach i budownictwie

2019/04/05 Kursy językowe 

Intensywne jednodniowe szkolenie.

Kiedy 2019/04/05- 9.45-16.30
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 600 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 800 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 12
Język prowadzenia francuski

Przedmiot szkolenia:

I. Główne zawody związane z branżą nieruchomości. Agencje nieruchomości.

II. Przepisy regulujące działalność w zakresie nieruchomości

 • Umowy z agencja nieruchomości:
  • rodzaje umów z agencja nieruchomości
  • zobowiązania agencji
  • zobowiązania klienta agencji
  • Umowa zawierana z agentem nieruchomości
  • Wynagrodzenie agenta nieruchomości

IV. Podział prawa własności

V. Nabycie własności

 • Umowa przedwstępna sprzedaży
  • różne rodzaje umów przedwstępnych
  • Umowa sprzedaży
  • Sprzedaż w tzw. systemie VEFA (sprzedaż nieruchomości nieukończonej w momencie zawierania umowy)

VI. Wynajem nieruchomości z przeznaczeniem na główne miejsce zamieszkania lub z przeznaczeniem mieszanym — jako miejsce zamieszkania i miejsce prowadzenia działalności zarobkowej

 • Forma najmu
 • Dokumenty dołączane do umowy najmu (dokumentacja zawierająca analizę techniczną)
 • Zobowiązania wynajmującego i najemcy
 • Koszty podlegające zwrotowi
 • Naprawy
 • Zakończenie najmu
 • Rozwiązanie umowy najmu

VII. Najem w celach zarobkowych

 • Forma najmu
 • Czas trwania najmu
 • Prawo przedłużenia najmu
 • Procedura zmiany przeznaczenia wynajmowanych pomieszczeń („déspécialisation”)

VIII. Zabezpieczenia rzeczowe i osobiste 

Metoda szkolenia :

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Ćwiczenia leksykalne
 • Ćwiczenia z tłumaczenia dokumentów dotyczących nieruchomości
 • Kilka słów o trudnościach leksykalnych (znajdywanie francuskich ekwiwalentów dla polskich pojęć z zakresu prawa nieruchomości)
 • Analiza autentycznych dokumentów
 • Case study

Do kogo skierowane jest szkolenie :

Osoby zawodowo zajmujące się nieruchomościami, Tłumaczy, Prawników, Wszelkie osoby zainteresowane poznaniem słownictwa związanego z nieruchomościami.

Prowadzący:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy. Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarządów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji  Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej"),   Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,     Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległą wiedzę dotyczącą specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postępowanie przed sądami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.
Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

 

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Krucza), 4, 15, 18, 35 (przystanek Centrum)

Autobusem – linie: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 (przystanek Centrum)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w al. Jerozolimskich koło Rotundy oraz na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej.