[FR] Transport, logistyka i spedycja – najnowsze zmiany prawne dla sektora TLS

Kiedy - 14.00 - 16.00
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena bezpłatne, zarezerwowane dla firm członkowskich.
Liczba miejsc 22
Język prowadzenia francuski

W lipcu br. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zaostrzająca przepisy dotyczące delegowania pracowników. Nowe zapisy nie objęły jednak swoją regulacją kierowców, gdyż zostaną one wypracowane i przyjęte w oddzielnym "Pakiecie Mobilności", który będzie kompleksowo regulował kwestie związane z pracownikami w transporcie międzynarodowym. Niestety, tym razem nowe stanowisko europosłów może być już znacznie mniej korzystne dla polskich pracodawców, niż dotychczas prezentowane.

Nowe regulacje dotkną nie tylko pracodawców polskich, ale i francuskich, którzy posiadają spółki transportowe w Polsce. Zmiany te spowodują m.in. zrównanie zarobków kierowców w całej UE a w konsekwencji będą miały wpływ na zwiększenie kosztów zatrudnienia.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

Celem spotkania jest omówienie najnowszych i planowanych zmian prawnych dla sektora TLS i wypracowanie wspólnego stanowiska dla firm będących członkiem CCIFP. Stanowisko to będzie przedstawione polskim europosłom oraz ministrowi spraw zagranicznych celem dalszych negocjacji i rozmów na forum międzynarodowym.

 

W programie, m.in.:

  • Obowiązujące przepisy vs. planowane zmiany prawne dla sektora TLS w zakresie delegowania i wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym
  • Po jakim czasie kierowców należy uznać za delegowanych w transporcie międzynarodowym, a tym samym objąć wymogami płacowymi kraju delegowania?
  • Przez jaki czas kierowca może wykonywać transport na terenie UE?
  • Kabotaż i kwestie sporne
  • Nocleg poza środkiem transportu w czasie wypoczynku tygodniowego i przy odpoczynku dobowym
  • Kwestie problematyczne związane z delegowaniem kierowców w transporcie międzynarodowym

 

Zapraszamy do przesyłania wszelkich sugestii i pytań dodatkowych dotyczących nurtujących Państwa zagadnień na adres: joanna.jaroch@ccifp.pl

 Spotkanie w języku polskim odbędzie się 19.11.2018

 

 

 

Spotkanie poprowadzi:

 Barbara Klimczyk

Adwokat, Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird.

Specjalista z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, a także prawno-prawniczych aspektów transpotu i logistyski, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych.
Posiada szeroką wiedzę i  praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed sądami w postępowaniach dotyczących wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych związanych z ich bieżącą działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i związanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility).

Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes 1.

Pracuje w języku polskim i francuskim.

 

 

Partner spotkania:

 
Skontaktuj się z nami

Joanna Jaroch-Pszeniczna, Wicedyrektor CCIFP
joanna.jaroch@ccifp.pl  

 

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Krucza), 4, 15, 18, 35 (przystanek Centrum)

Autobusem – linie: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 (przystanek Centrum)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w al. Jerozolimskich koło Rotundy oraz na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej.