Elementy strategii rozwoju MŚP. Bariery i możliwości rozwoju, a kryzys.

2012/12/12 Kluby wymiany doświadczeń 

Podczas grudniowego spotkania Klubu MŚP będziecie mieli Państwo okazję przyjrzeć się problematyce związanej z rozwojem sektora MŚP. Zadamy sobie pytanie "Na jakie bariery i możliwości rozwoju napotykają firmy z sektora MŚP?", podczas spotkania ruszymy na poszukiwanie odpowiedzi.

Kiedy 2012/12/12- Godziny : 9.00 - 11.00
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)
Liczba miejsc 20
Język prowadzenia polski

Przedsiębiorstwa małe i średnie uważane są powszechnie za element napędzający gospodarkę. Paradoksalnie, zazwyczaj to one mają trudności w pozyskiwaniu niezbędnych funduszy na rozwój i innowacje.

Naszym celem jest pokazanie Państwu:

  1. Jak globalne spowolnienie gospodarcze przekłada się na konkretne rezultaty dla rozwoju firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw?
  2. W jaki sposób można obalić tezę mówiącą że „kryzys jest zjawiskiem negatywnym?”
  3. Prawda o stanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP?
  4. Gdzie szukać dofinansowania wspierającego rozwój przedsiębiorstwa?
  5. Jaka strategia daje rzeczywistą korzyść?

Wybór odpowiednich celów strategicznych, nabycie świadomości w jaki sposób kryzys może stać się szansą na rozwój, w jaki sposób można nabyć umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych– to wszystko stanowi niezbędną wiedzę potrzebną do zapewnienia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Pokażemy, jak każdy może w mądry sposób wspierać rozwój swojego biznesu!

Program spotkania :

  1. Kryzys jest, czy go nie ma? Co to oznacza dla MŚP?
  2. Ograniczenia rozwoju firm sektora MŚP w Polsce.
  3. Finansowanie rozwoju. Instrumenty wspierania rozwoju firm sektora MŚP.
  4. Jaka strategia daje rzeczywistą korzyść?
  5. Innowacyjność MŚP- prawda, czy mit?

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i przeznaczone jest dla średnich przedsiębiorstw, stowarzyszonych w CCIFP. Grupę docelową stanowią Prezesi i osoby zarządzające w firmie lub też mające wpływ na kluczowe decyzje.

Prowadzący:

Dariusz Brzeziński, APAX Consulting Group Sp. z o.o., Partner Zarządzający

 

 

 

Partner merytoryczny :
Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, alicja.rukowicz@ccifp.pl , tel : +48 22 690 68 99