Cyberbezpieczeństwo – jaka jest gotowość Twojej firmy na nowe przepisy?

Seminaria, szkolenia i konferencje 

Kiedy - 10.00 - 13.00
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 20
Język prowadzenia polski

Cyberbezpieczeństwo jest aktualnie jednym z obszarów szeroko dyskutowanych zarówno na polu uregulowań prawnych,  jak również rozwiązań technicznych, które są jednym z warunków jego istnienia. W ostatnim czasie poza rosnącą potrzebą zabezpieczania swoich systemów, która wynikała z uwarunkowań rynkowych, w polskim prawodawstwie pojawiły się regulacje, które w sposób pośredni (jak RODO) czy bezpośredni (jak Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa) oddziałują na dużą część podmiotów funkcjonujących na terenie Polski. Przed czym należy się chronić, w jaki sposób to zrobić oraz kto będzie musiał sprostać wymogom nowej ustawy. Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania.

AGENDA SPOTKANIA

1) Wprowadzenie do problematyki;
2) Czym jest Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i kogo dotyczy?;
3) Jeżeli „jestem na liście” operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych, to na to powinienem się przygotować? (m.in. system zarządzania bezpieczeństwem, wewnętrzne procedury, procedury notyfikacji incydentów, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa);
4) Dlaczego tematyka nabiera na znaczeniu?

Grupą docelową spotkania jest kadra zarządzająca ze szczególnym naciskiem na piony bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i samego IT, Działy IT. 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM

Piotr Borkowski
Cybersecurity Manager

Piotr jest managerem obszaru Cyberbezpieczeństwa Deloitte w Polsce. Wspiera klientów Deloitte w zakresie testowania bezpieczeństwa, wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa, budowania defensywnych zdolności, a także reagowania na incydenty. Obszarami jego szczególnego zainteresowania są instytucje sektora Energy & Resources oraz operatorów usług kluczowych.Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa IT. Przed dołączeniem do Deloitte pełnił m.in. funkcje doradcy zarządu ds. cyberbezpieczeństwa czy Project Managera w organizacjach, dla których pracował. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcję eksperta Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL (aktualnie CSIRT GOV), w którym m.in. odpowiadał za budowanie i rozwijanie zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa jednostek administracji rządowej oraz operatorów Infrastruktury Krytycznej.Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Piotr aktualnie jest na etapie finalizowania prac nad rozprawą doktorską z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

 

Katarzyna Sawicka
Managing Associate, Deloitte Legal

Katarzyna specjalizuje się w doradztwie dla klientów z sektora bankowości i finansów, w tym głównie w doradztwie regulacyjnym dla instytucji finansowych, doradztwie z zakresu compliance (AML, ochrona danych osobowych) oraz zajmuje się projektami z zakresu finansowania inwestycji. Doradza instytucjom finansowym w zakresie prawa polskiego i prawa UE, w tym CRD IV/CRR, Solvency II, usług płatniczych, EMIR oraz pieniądza elektronicznego, a także bankom w odniesieniu do rekomendacji KNF. W ramach praktyki regulacyjnej doradza również podmiotom z sektora telekomunikacyjnego.




Skontaktuj się z nami

Anna Kostrzębska, Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP
anna.kostrzebska@ccifp.pl, tel. (+48 22) 690 68 72, fax (+48 22) 696 75 90

 

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Krucza), 4, 15, 18, 35 (przystanek Centrum)

Autobusem – linie: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 (przystanek Centrum)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w al. Jerozolimskich koło Rotundy oraz na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej.