Cash Flow

2018/06/28 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Kiedy 2018/06/28- godziny : 10.00-13.00
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 17
Język prowadzenia angielski

Jedną z najbardziej znaczących wartości firmy jest jej rentowność. Właściciele przedstawiając definicję rentowności często skupiają się na samych zyskach. Przedsiębiorstwa rzadko jasno identyfikują rentowność zarówno jako zysk, jak i przepływ środków pieniężnych.

W zależności od typu działalności firmy, sytuacja dotycząca przepływów środków pieniężnych, może znacznie różnić się od rentowności "na papierze". W wielu przypadkach analizy przepływów środków pieniężnych są ważniejsze od analiz rentowności, aby mieć pewność, że przedsiębiorstwo jest wypłacalne. Wypłacalność z kolei jest ważna zarówno dla właścicieli spółek, jak i potencjalnych inwestorów. Zyski wyliczane są w oparciu o księgowość memoriałową i zawsze istnieje ryzyko, że „kreatywni” księgowi zawyżą sztucznie dochody, które mogą, ale nie muszą, doprowadzić do uzyskania rzeczywistych środków pieniężnych. W przypadku potencjalnych inwestorów ważny jest sposób, w jaki można rozpoznać ryzyko płynności na podstawie samego sprawozdania finansowego. Tymczasem właściciele firm skupiają się raczej na szczegółowych prognozach przepływów pieniężnych. Przy problemach z płynnością istotne jest, aby zidentyfikować najistotniejsze źródła, które mogą poprawić przepływ środków pieniężnych.

Osoby z wykształceniem finansowym wiedzą, że przyznanie kredytu nie zawsze jest najlepszą opcją. Jakie zatem są najbardziej wydajne źródła przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstw? Jak określić, kiedy potrzebne są środki pieniężne? Jakiego rodzaju działalność jest najbardziej uzależniona od gotówki? Jakie możliwości dofinansowania oferuje polski rynek?

W trakcie Seminarium zostaną przedstawione powyższe, a także i inne istotne problemy związane z przepływami pieniężnymi.

Program spotkania :

  • Znaczenie zarządzania przepływami pieniężnymi i kapitałem obrotowym;
  • Wskaźniki kapitału obrotowego (np. wskaźnik należności w dniach, wskaźnik rotacji stan zapasów w dniach, wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach, wskaźnik bieżącej płynności finansowej, wskaźnik szybkiej płynności finansowej)
  • Pomiar i interpretacja wskaźników kapitału obrotowego;
  • Charakterystyka kapitału obrotowego różnych na przykładzie różnych typów działalności (w tym,  w dużym stopniu finansowanych przez wierzycieli) oraz znaczenie porównań branżowych;
  • Przykłady rozwiązań, mających na celu poprawę prognoz przepływów pieniężnych;
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, przepływy pieniężne z działalności finansowej, przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz przykłady dostępnych źródeł pozyskania przepływów pieniężnych na rynku polskim.

Grupa, której dedykujemy to spotkanie : Menadżerowie ds. Finansów, Dyrektorzy Finansowi, Partnerzy, Dyrektorzy Zarządzający

UWAGA : Spotkanie odbędzie się w języku angielskim

Osoba prowadząca :

Katarzyna  Kopaczewska   –  Dyrektor  Zarządzająca Accace. Katarzyna  Kopaczewska piastuje  stanowisko Dyrektora  Zarządzającego  Oddziału  Accace  w Polsce  i  w  chwili  obecnej  zarządza  40  osobową grupą  specjalistów z zakresu usług księgowych i sprawozdawczości oraz doradztwa podatkowego. Jej doświadczenie  obejmuje  pełen  zakres  usług doradczych BPO   w różnych   sektorach,  due dilligence  finansowego, doradztwa  finansowego oraz  IT,  zarządzaniu  zespołami doradztwa  i  usług księgowych,  kadr  i  płac  oraz  HR. Wnosi  ona  do Accace  znaczącą  wiedzę  w  dziedzinie  doradztwa oraz  nadzoruje  projekty  realizowane  dla  naszych klientów  w Polsce  jak  i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Katarzyna zdobywała doświadczenie  w  dużych międzynarodowych firmach  doradczych. Podczas swojej  kariery odpowiedzialna  była  m.in.  za  restrukturyzację  i reorganizację procesów w działach księgowych. Posiada międzynarodowe doświadczenie we wdrażaniu systemów finansowych  (SAP, Oracle, PeopleSoft, Microsoft Navision). Nadzorowała również projekty   w zakresie  doradztwa  biznesowego  i  rachunkowego (sprawozdawczość  wg US  GAAP, UoR, MSSF/MSR), podatkowego oraz due  diligence, jak  i  audytów finansowych  dla  polskich i międzynarodowych korporacji. Katarzyna  jest  biegłym księgowym, absolwentką  Szkoły  Głównej  Handlowej w Warszawie na  kierunku Finanse i Marketing. Ukończyła również  podyplomowe studia w dziedzinie  prawa  podatkowego. Oprócz języka polskiego, biegle komunikuje się w języku angielskim, jak również francuskim.

Partner merytoryczny :
Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

 

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Krucza), 4, 15, 18, 35 (przystanek Centrum)

Autobusem – linie: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 (przystanek Centrum)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w al. Jerozolimskich koło Rotundy oraz na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej.