SZKOLENIA


Kluby wymiany doświadczeń


Umożliwiają wymianę kontaktów i doświadczeń zawodowych osobom pracującym na podobnych stanowiskach/działach w firmach. Spotkania członków klubu są zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat, często prowadzone przez jednego z uczestników, który jest ekspertem w danej dziedzinie.

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, w siedzibie CCIFP. Trwają około dwóch godzin, są nieodpłatne i zarezerwowane wyłącznie dla pracowników firm stowarzyszonych.

Kluby wymiany doświadczeń zawodowych w CCIFP:

  • Dyrektorów personalnych (HR)
  • Marketingu i PR
  • Dyrektorów administracyjnych i finansowych (DAF)
  • Marek małej i średniej dystrybucji
  • Handlowca
  • Działów Zakupów
  • Małych i średnich przedsiębiorstw

Data opublikowania: 2012-01-25 12:36:34