SZKOLENIA


Kluby wymiany doświadczeń


Umożliwiają wymianę kontaktów i doświadczeń zawodowych osobom pracującym na podobnych stanowiskach/działach w firmach. Spotkania członków klubu są zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat, często prowadzone przez jednego z uczestników, który jest ekspertem w danej dziedzinie.

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, w siedzibie CCIFP. Trwają około dwóch godzin, są nieodpłatne i zarezerwowane wyłącznie dla pracowników firm stowarzyszonych.

Kluby wymiany doświadczeń zawodowych w CCIFP:

  • Klub HR
  • Klub Marketingu i PR
  • Klub Dyrektorów finansowych
  • Klub Handlowca
  • Klub Działów Zakupów
  • Klub Dyrektorów (wymiana doświadczeń pomiędzy Dyrektorami różnych działów metodą Master Mind)

Data opublikowania: 2012-01-25 12:36:34