SZKOLENIA


Centrum Szkoleniowe CCIFP


Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów.

Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do przedsiębiorców. Eksperci z firm stowarzyszonych przedstawiają aktualne zagadnienia z zakresu prawa, finansów, marketingu, HR, komunikacji, zarządzania oraz wielu innych.


Data opublikowania: 2012-02-02 15:54:41